måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Så lyfter vi Stockholms skolor redan i dag

Skoldebatten kretsar ofta kring frågor som rekrytering av lärare, lönesättning och personaltäthet. Men vi ser andra möjligheter till stora förbättringar för enskilda skolor. I Stockholm har vi tolv förändringsledare som hjälper skolor att göra rätt, skriver Håkan Edman, grundskoledirektör, Stockholms stad, och Oskar Lingqvist, McKinsey & Company.

Publicerad: 25 september 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationLärareSkolledareRektorerPedagogik

Det handlar om hur skolor bedriver sin dagliga verksamhet, hur rektorer och lärare prioriterar sin tid men också vad som karaktäriserar ”gott rektorskap” och ”gott lärarskap”.

Dessa frågor belystes i rapporten How the world´s most improved school systems keep getting better (McKinsey & Company 2010), där 20 ledande skolsystem studerades i detalj och cirka 600 konkreta initiativ för att förbättra skolan utvärderades.

Baserat på lärdomarna från denna rapport och erfarenheter inom den svenska skolan har utbildningsförvaltningen i Stockholms stad sedan två år, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), lanserat Prio–Processer, Resultat, Initiativ och Organisation. Det är en förändringsprocess som syftar till att höja elevernas kunskapsresultat genom att utveckla verksamheterna i våra grundskolor avseende arbetssätt, processer och ledarskap.

Successivt rullas nu Prio ut till skolorna i Stockholm. I dag är 24 av stadens 120 grundskolor i gång. Inom dessa skolor har man fått konsekvent positivt gensvar från både skolledare och lärare i de enkäter som genomförts. Båda grupperna upplever att de har större kontroll över sin tid, kan lägga mer tid på undervisningsrelaterade uppgifter och har mer tid för gemensam professionell utveckling – en markant förändring av vardagen för lärare och rektorer. Vi är övertygade om att Prio på sikt kommer att lyfta studieresultaten i våra skolor.

Vad innehåller Prio? Enkelt uttryckt skapar Prio förutsättningar för lärare och skolledare att själva på ett strukturerat sätt förändra och utveckla sitt sätt att arbeta. Det påverkar inte direkt hur enskilda lärare undervisar, utan är snarare gemensamma arbetssätt för att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan som helhet. Förändringsarbetet, som bygger på samma principer som bland annat Toyota lanserat i bilindustrin, har fokus på att skapa förutsättningar för mer lärande men också strukturerad organisation. Skolan själv är ansvarig och drivande.

De viktigaste hörnstenarna i Prio är:

1. Kartläggning av den enskilda skolans utgångspunkt.
Varje skola genomför under cirka sex veckor en strukturerad genomlysning av sitt eget utgångsläge. Fokus ligger på att förstå vad lärare och skolledare lägger tid på, vad som fungerar i verksamhetens struktur och i det dagliga pedagogiska arbetet, samt vad lärarna och skolledarna vill förbättra. Kartläggningen med efterföljande analys och prioriteringar är ett led i att skapa ägarskap och insikt kring vad som krävs för att förändra den egna organisationen.

2. Snabbt införande av ”möjliggörare” till ökat pedagogiskt arbete.
Utvecklingsarbetet påbörjas, om möjligt omedelbart, med införande av nya arbetssätt. Det är ofta enkla, märkbara förändringar som frigör tid. Till exempel att längre konferenser ersätts med kortare veckovisa avstämningar i arbetslaget. Skolledaren lägger mycket tid på att se till att lärarnas konkreta förslag kommer i rullning och med kvalitet.

3. Ökat fokus på gemensam undervisningsplanering, coachning och uppföljning.
Kärnan i förändringsarbetet är processer och förutsättningar för pedagogiskt arbete. Mer tid kan användas till gemensam undervisningsplanering, gemensam uppföljning och en mer naturlig coachning lärare sinsemellan samt mellan skolledare och lärare. Allt för att stärka ”lärarskapet” respektive ”rektorskapet” på skolan.

4. Erfarna och kompetenta förändringsledare möjliggör förändringen.
Prio syftar till att driva positiva praktiska förändringar hos lärare och skolledare. En förutsättning är att det finns kompetenta och erfarna förändringsledare som kan hjälpa lärare och skolledare på den enskilda skolan att genomföra förändringarna. Dessa är erfarna lärare eller biträdande rektorer som under ett antal år lyfts ur sin dagliga verksamhet.

Inom Stockholms stad har vi nu tolv förändringsledare på heltid som driver utrullningen av Prio på stadens samtliga skolor. Att införa Prio tar i genomsnitt cirka sex månader med stöd av två förändringsledare som arbetar samtidigt på två skolor. Det är en stor satsning som nu görs i Stockholm och som vi är stolta över. På samtliga skolor där Prio har införts har initiativet upplevts som positivt – framför allt frigörs mer tid för skolans kärnprocesser och mer tid för kvalitativt samarbete mellan lärare och skolledare.

Våra slutsatser är:

- Låt varje skola leda arbetet. Kom inte med färdiga förslag utan tillhandahåll en metodik och konkreta verktyg.
- Ställ krav på skolledare och lärare. Det kommer bara att hjälpa dem i deras vardag om skolan själv tar fullt ansvar.
- Att förbättra sitt arbetssätt är svårt. Underskatta inte behovet av erfarna förändringsledare på varje skola.

Vi är övertygade om att Prio och liknande initiativ är en av flera viktiga pusselbitar som krävs för att lyfta den svenska skolan på såväl kort som lång sikt.

Håkan Edman, grundskoledirektör, Stockholms stad

Oskar Lingqvist, partner, McKinsey & Company, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev