söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Så kan södra Stockholm se ut 2035

Vi vill fördubbla bostadsbyggandet och bygga ut kollektivtrafiken. Det skulle göra Stockholmsregionen mer balanserad, skriver företrädare för Huddinge kommun.

Publicerad: 29 januari 2016, 08:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om 20 år kan man med de nya höghastighetstågen ta sig från Flemingsberg till Malmö/Köpenhamn på tre timmar. \


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenModeraternaKollektivtrafikJärnvägTågtrafikHöghastighetstågLiberalerna

I dag använder vi den befintliga infrastrukturen i Stockholms län på ett alltför ensidigt sätt. Bilköerna ringlar på morgnarna norrut mot city och norra Stockholm och i motsatt riktning på eftermiddagarna.

Samma sak gäller trängseln på pendeltåg och bussar. Genom att skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig även i södra Stockholm kan vi skapa en mer balanserad region.

Det som företagen framför allt efterfrågar är tre saker: Bra kollektivtrafik, tillgång till rätt kompetens samt urbana miljöer med bostäder, shopping och rekreation i närheten för att kunna locka människor med rätt kompetens.

I Huddinge finns det potential att bygga många nya bostäder och därmed skapa de urbana miljöer som krävs.

För att det ska bli möjligt krävs satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik och för detta har vi lämnat in en intresseanmälan till Sverigeförhandlingen, det statliga uppdrag som genom ny infrastruktur bland annat ska få fram bostäder i storstadsregionerna samt koppla samman dessa med höghastighetståg.

Huddinge är redo att fördubbla bostadsbyggandet samt diskutera medfinansiering för tre inlämnade objekt med nära koppling till de utpekade regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva; infrastruktur för ett höghastighetstågstopp i Flemingsberg, spårväg Syd samt tunnelbana till Kungens kurva.

Objekten gör det enklare för människor att välja kollektivtrafik före bilen och därmed värna miljön och de bidrar till en mer balanserad stockholmsregion där även södra Stockholm får möjlighet att växa med fler arbetsplatser.

Om vi gör en tidsresa 20 år fram i tiden till år 2035 och tittar på hur Stockholmsregionen och Flemingsberg ser ut med de tre objekten på plats så skulle det kunna låta såhär:

Längs Spårväg syd har 20 000 nya kollektivtrafiknära bostäder möjliggjorts i Huddinge.

Flemingsberg är en nod för snabbtåg, fjärrtåg, regionaltåg och kollektivtrafik som med ett väl fungerande resecentrum är en attraktiv omstigningspunkt som avlastar Stockholm central.

Pendeltågen rullar såväl in mot city som ut mot Södertälje. Spårväg syd knyter samman Flemingsberg, Älvsjö och Kungens kurva/Skärholmen och skapar på så vis goda möjligheter att resa även tvärgående.

600 000 invånare i Södra Stockholm, varav 190 000 Huddingebor, genom detta fått det enklare att ta sig till Flemingsberg, som vuxit med bland annat 20 000 nya arbetsplatser.

Här finns bostäder och shopping samt möjlighet till rekreation i Flemingsbergsskogens naturreservat.

Invånarna når även lätt de fyra akademierna som under de senaste 20 åren vuxit sig ännu större och nu placerar campus Flemingsberg som ett av de starkaste campusområdena i Sverige.

Att så många institutioner för högre utbildning och forskning är samlade på ett ställe gör Flemingsberg till en kunskapsintensiv stad som kompetensförsörjer hela Stockholmsregionen.

Det är inte nog med de förbättrade kommunikationerna inom södra Stockholm.

2035 kan man med de nya höghastighetstågen ta sig från Flemingsberg till Göteborg på två och en halv timme och på tre timmar kan man ta sig ända till Malmö/Köpenhamn.

Tåg är nu ett hållbart och verkligt alternativ till flyget. Den goda tillgången till regional-, fjärr- och snabbtåg underlättar utbyten mellan Flemingsberg och andra universitetsstäder som Lund eller Göteborg och bidrar till att ett starkt Life Science-kluster som sträcker sig från Uppsala via Flemingsberg och Solna till Strängnäs.

Malin Danielsson, kommunalråd (L) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge

Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande (M), Huddinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev