Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

S vill se en rättvis och gemensam kö till förskolan

Bristen på insyn i många fristående förskolors kö- och antagningssystem är både rättsosäkert och ineffektivt. Därför vill vi lagstifta om att alla förskolor i en kommun ska ingå i en gemensam kö med gemensamma antagningsregler. Mimmi von Troil från branschorganisationen FSO har valt att tolka detta förslag som ”en dödsdom mot de fristående förskolorna”. Inget kunde vara mer felaktigt.

Publicerad: 16 maj 2014, 14:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förskola

REPLIK Socialdemokraterna värnar mångfalden i välfärden och vi delar von Troils oro, som hon formulerar i sin debattartikel i Dagens Samhälle 16 maj, över att mindre non profit-alternativ kan få svårt att klara konkurrensen från större skolkoncerner. Därför har vi tidigare föreslagit att det ska vara möjligt för kommuner att rikta upphandlingar och valfrihetssystem inom välfärden till enbart de privata, kooperativa och ideella aktörer som inte drivs i vinstsyfte. Detta för att garantera verklig mångfald, uppmuntra non profit-alternativ och förhindra uppkomsten av privata monopol.

Det är inte alla fristående förskolor som delar Mimmi von Troils analys. I Stockholm har ett stort antal fristående förskolor frivilligt valt att ansluta sig till den kommunala kön. I en revisionsrapport från Stockholm stad framförs att förskolornas huvudsakliga argument är att de egna köerna tog mycket tid och kraft att administrera. En förskola som har intervjuats i rapporten betonar också att det handlar om förskolans överlevnad att följa reglerna, eftersom den är en skattefinansierad verksamhet.

Jag vill lyfta de tre anledningar till att vi föreslår en gemensam och rättvis kö till förskolan:

1. Ett system med många olika köer gör det krångligt för de föräldrar som ska välja och det skapar en stress att behöva söka information om olika förskolor och deras olika antagningssystem. Det är också rimligt att anta att alla föräldrar inte har samma förutsättningar att söka information om och ansöka till de privata köerna. Mimmi von Troil skriver att förskolevalet kan jämföras med att välja tv-program eller tvättmedel. Det är att nedvärdera den betydelse som förskolan har i de allra flesta barn och föräldrars liv.

2. Det saknas i dag kontroll över hur de fristående förskolorna sköter antagningen av barn till förskolan. Det finns exempel på fristående skolor som inte tar in barn med särskilda behov, vilket hos kommunala förskolor strider mot skollagen och lämpar över allt ansvar på andra förskolor. Det finns också många föräldrar som känner oro för att antagningsförfarandet baseras på föräldrarnas kontaktnät eller förmåga att prata sig före i kön, snarare än kötid. Det är oacceptabelt att förskolor som vi betalar gemensamt inte prioriterar barn med särskilda behov och att det finns osäkerhet kring om antagningen sköts på ett jämlikt sätt.

3. Många köer försvårar kommunernas planering av förskoleplatser. I kommuner med många fristående köer saknar kommunerna överblick över hur många platser som finns tillgängliga och hur behovet ser ut. En gemensam kö skulle också kunna korta handläggningstiden och medföra att föräldrar får besked om förskoleplats snabbare. Mimmi von Troil talar om kommunerna som en aktör på en marknad vars huvudsyfte är att slå ut konkurrenter. Det är en djupt beklaglig beskrivning av vilka drivkrafter som styr kommunernas verksamhet.

Vi socialdemokraterna värnar mångfalden i välfärden och föräldrar och barns rätt att välja förskola – inte förskolornas rätt att välja föräldrar och barn.

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson (s), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev