Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Regeringen måste prioritera lärarnas arbetsmiljö

För att öka söktrycket till lärarutbildningarna och behålla de erfarna och skickliga lärarna som är verksamma i skolväsendet måste arbetsmiljön förbättras avsevärt. Annars kommer alla andra satsningar att falla platt, skriver Isak Skogstad i en replik till Helene Hellmark Knutsson.

Publicerad: 31 maj 2016, 07:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Arbetsmiljön måste förbättras för att fler ska välja läraryrket, skriver Isak Skogstad.


Ämnen i artikeln:

LärarbristLärareArbetsmiljöLärarlönerLärarutbildning

REPLIK. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, skriver i Dagens Samhälle (30/05/16) om regeringens förslag för att stärka läraryrket och säkerställa rekryteringen av lärare. Vi delar ministerns syn på att det krävs en bred palett av åtgärder för att återupprätta läraryrkets attraktivitet.

Men ett av läraryrkets, och således svensk skolas, största problem just nu är skolornas undermåliga arbetsmiljö – något som högskoleministern inte ens berör i sin debattartikel.

Många studenter har ett intresse för att undervisa. Flera undersökningar visar att många välmeriterade studenter och elever har övervägt läraryrket. Dessvärre väljer allt för många bort det när det kommer till kritan. Anledningarna varierar, men löner och arbetsmiljön i landets skolor är två av de mest förekommande anledningarna till att man väljer en annan utbildning och karriär.

Det är visserligen sant att många lärare har fått goda löneökningar under de senaste åren, men vad få tycks veta är att lärarnas relativlön har halkat ner från 98 procent 2003 till 95 procent 2014. Det är också långt i från alla av landets alltför många huvudmän som har satsat på lärarnas löner. På detta område krävs fortsatta satsningar från både huvudmännen och staten för att säkerställa rekryteringen av lärare.

Skolverket uppger att 50 000 utbildade lärare inte arbetar i skolan. En ny rapport från arbetsmarknadsekonomiska rådet visar att en mycket stor andel av de nyutexaminerade lärarna lämnar yrket inom tre år. När vi frågar lärare varför de funderar på att lämna eller varför de har lämnat yrket uppger de ofta arbetsmiljön som ett viktigt skäl.

Försäkringskassan uppger att andelen gymnasielärare som sjukskrivits på grund av psykisk ohälsa, som exempelvis depression och utbrändhet, har ökat med 87 procent på fem år. Det är djupt oroväckande siffror, men trots situationens allvar verkar lärarnas arbetsmiljö ofta hamna utanför den offentliga debatten.

En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att ett av de huvudsakliga skälen till att gymnasieelever väljer bort lärarutbildningen är för att det är dålig arbetsmiljö. Det är dags att prioritera lärarnas arbetsmiljö högre upp på dagordningen.

Svensk skola kan stärkas på allvar om vi förflyttar fokus från kvantitet till kvalitet. Det är varken fler platser på lärarutbildningarna eller mer undervisningstid för lärarna som kommer att vara nyckeln för att vända kunskapsresultaten.

För att öka söktrycket till lärarutbildningarna och behålla de erfarna och skickliga lärarna som är verksamma i skolväsendet måste arbetsmiljön förbättras avsevärt. Annars kommer alla andra satsningar att falla platt.

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund Studerandeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev