Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Plan för att minska lärarnas administration är på gång

Vi genomför nu ett arbete tillsammans med arbetsgivarna och de fackliga organisationerna för att se över lärarnas arbetsuppgifter och minska deras administrativa börda, replikerar Anders Knape på SKL.

Publicerad: 7 januari 2013, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationKommunalisering

Carl Holmquist och Linus Larsson från Blue Thinking Network uppmanar Sveriges kommuner att upprätta en handlingsplan för hur man ska minska mängden arbetar administrativa uppgifter som inte har med lärarnas undervisning att göra (Dagens Samhälle 2 januari). Det bör glädja dem att viktiga steg på denna väg redan är tagna.

I det avtal som slöts i höstas mellan Sveriges Kommuner och Landsting och lärarnas fackliga organisationer enades vi om under 2013 att gemensamt se över lärares arbetsuppgifter och hur de har förändrats av olika uppdrag och reformer.

Med en gemensam bild av läget kan vi få en verksamhet där alla i skolan arbetar med det som verkligen ger alla elever förutsättningar att nå målen och att utvecklas vidare enligt var och ens förutsättningar. Då kan vi också styra pengarna på ett bättre sätt, så att varje investerad krona ger så god nytta som möjligt.

Holmquist och Larsson fokuserar sin argumentation på lärarnas arbetsuppgifter. Det är bra, för ekonomin i sig är sällan den enskilt viktiga frågan – det är hur man använder de resurser man har. Det är därför centralt att lärarna arbetar med deras huvudsakliga uppdrag; undervisning. I detta ingår givetvis planering – gärna tillsammans med kollegor för att öka kvaliteten och den egna kompetensen – men även bedömning och uppföljning och utvärdering av den egna undervisningen. I lärarprofessionen ingår också att ständigt förbättra verksamheten genom ett vetenskapligt förhållningssätt. I detta ligger en del arbete som inte görs i direkt kontakt med eleverna.

En del av de nödvändiga arbetsuppgifter som nämns ovan går ibland under samlingsbegreppet ”administration”. I andra sammanhang menar man helt andra saker. En grundläggande fråga är därför: Vad är det som är den onödiga administrationen? Vilka arbetsuppgifter ska tas bort och vilka ska utföras av någon annan? Svaren på detta ligger framför oss när arbetsgivare och fackliga organisationer under det nya året kommer att se över lärarnas arbetsuppgifter.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev