Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Ordningsbetyg – ny start till kunskapsskola

Vi vill verka för att införa omdömen i ordning och reda i skolan, vilket i sin tur kommer öka trivseln och kunskapsresultaten, skriver Moderater.

Publicerad: 19 oktober 2017, 09:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BetygTrygghetSjukskrivningar

Häromdagen fattade Moderaterna på sin partistämma beslut om att verka för att införa omdömen i ordning och reda i skolan. Bakgrunden är sjunkande skolresultat men även det faktum att oordning, hot och våld i klassrummet blir vanligare, vilket visats bland annat i en stor granskning i DN nyligen. Att läsa granskningen är nedslående. Många anmälningar vittnar om hur lärare och annan personal får ta emot örfilar, knytnävsslag, skallningar, sparkar. En pedagog som försöker stoppa ett elevbråk får slag i magen och senare missfall. Att kalla den arbetsmiljön oacceptabel är en underdrift.

Lärare saknar i dagens skola så väl status som verktyg för att kunna hantera den problematik som uppkommit gällande ordning och reda. Genom att införa handlingskraftiga verktyg för läraren kan trygghet och arbetsro åter infinna sig i klassrummen. Då får lärarna möjlighet att vara just lärare. Stötta de elever som behöver särskilt stöd och utmana elever som presterar på högre nivå. Detta är tyvärr omöjligt på många skolor idag. Istället får lärare får många gånger lägga sin arbetstid på att agera både ordningsvakt, kurator och psykolog.

Allt för mycket undervisningstid läggs på att förhindra och utreda konflikter som uppstår mellan elever. Ständiga avbrott av detta slag inverkar negativt på lektionens sammanhang och på elevernas möjlighet att följa en röd tråd i undervisningen. Många skolor köper rutinmässigt in hörselkåpor för att elever ska kunna koncentrera sig, vilket säger mycket om vilken arbetsmiljö som råder.

Vidare inverkar ordningsproblemet i klassrummen både på elevers och lärares fysiska och psykiska hälsa. Eleverna får allt svårare att ta in information under lektionstid och därmed lära och utvecklas eftersom de ofta upplever stress, huvudvärk och ibland rentav rädsla under lektionerna. Sjukskrivningsstatistiken bland lärare och annan skolpersonal ökar på grund av den allt hårdare arbetsmiljön.

En konsekvens av ökade antal sjukskrivningar bland lärare är att elevernas undervisningskvalitet försämras ytterligare eftersom det redan råder en stor lärarbrist, vilket leder till bland annat till allt för stora klasser och att elever därmed inte får det stöd de behöver i undervisningen. Ökade sjukskrivingar slår därmed särskilt hårt mot skolor i utsatta områden. Ständiga vikariat, obehöriga inhoppare – allt sådant sammantaget avspeglar sig så småningom i elevernas lärande, utveckling och därmed även skolresultaten.

Ett omdöme kring elevernas beteende i skolan kan tyckas förlegat. Varför ska man återgå till något som vi haft och sedan avskaffat? Det enkla svaret är att ordningsproblemet i skolorna har eskalerat så pass mycket att det krävs tydlighet och ett omdöme är en tydlig konsekvens.

Elever – men även vårdnadshavare – behöver förstå att skolan är en plats för lärande och utveckling, en plats där dåligt uppförande inte är accepterat. Genom att ge elever omdömen gällande ordning och reda ger man dem en tydlig feedback och därmed också möjlighet att svara på ett eventuellt dåligt omdöme genom att agera mer ansvarsfullt.

Alla elever har rätt till en god arbetsmiljö, en kvalitativ undervisning och en god framtid. Men för att kunna tillvarata den rätten krävs också att de förstår att de har en skyldighet att agera respektfullt mot andra.

Katarina Kasmarvik, Malmömoderaternas kandidat i regionvalet och lärare i grundskolan

Carl Johan Sonesson, regionråd (M), Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev