Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Öppna yrkeshögskolan för alla

I takt med att yrkeslivet ställer allt högre krav på utbildning och kompetens hos de anställda krävs allt mer eftergymnasial utbildning. Det gäller även personer med funktionsnedsättning. Vi kan presentera en modell som ger även den senare gruppen en reell chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

Publicerad: 2 oktober 2012, 06:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningHögskolan

Människor med olika former av funktionsnedsättningar har många gånger svårigheter att finna en stabil ställning på arbetsmarknaden. En av orsakerna är att många i denna grupp har svårt att finna plats inom den eftergymnasiala utbildningen. Med ökade kompetenskrav kommer fler arbeten kräva en eftergymnasial utbildning. Risken är därför påtaglig att människor med funktionsnedsättning kommer att få det ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och istället hamna i utanförskap.

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en framgångsrik och flexibel utbildningsform som till skillnad från den traditionella högskolan i mycket hög grad leder till arbete efter examen. Myndigheten för Yrkeshögskolan har signalerat att man vill öppna utbildningsformen för studenter med funktionsnedsättningar och även startat en försöksverksamhet i syfte att öppna utbildningar för denna grupp. Det finns möjlighet att söka extra bidrag för studenter med funktionsnedsättningar. Dessa satsningar är bra, men allt för små och marginella. Nu måste politikerna höja ambitionsnivån.

Alma Folkhögskola har arbetat med frågan om hur vår kompetens kring att jobba med utbildning för funktionshindrade ska kunna användas inom yrkeshögskolan. Under våren 2012 kom Alma i kontakt med Sveriges Yrkeshögskola AB (SvYH) som genom sina tre yrkeshögskolor Malmö Yrkeshögskola, Göteborgs Yrkeshögskola och Stockholms Yrkeshögskola snabbt blivit landets ledande yrkeshögskola för utbildning inom ny teknik, exempelvis ny webbutveckling och appar för smartphones och läsplattor.

Spetsutbildningarna hos SvYH kan inte på något sätt möta den volym som arbetslivet efterfrågar på personal med kompetens inom apputveckling och andra form av digitala medier. Skolorna blir i princip dagligen kontaktade av företag som vill rekrytera de studerande och hade vid senaste räkningen fler än 20 erbjudanden om praktikplatser per studerande.

Under vårens möten kom Alma och SvYH fram till att den heta mobila webb- och appbranschen är ett bra kompetensområde att skapa nya lösningar för att ge personer med funktionsnedsättning en yrkeshögskoleutbildning som leder till arbete. Det finns ju givetvis inget som säger att kunskaper som fås genom yrkeshögskolan ska vara ”enklare” eller ”lättare”, snarare tvärt om vilket SvYH bevisat genom sina elitutbildningar. Det finns givetvis inte heller något som säger att utbildningar för människor med funktionsnedsättning eller andra behov av annat stöd ska vara ”enklare” eller ”lättare”.

Vi har därför arbetat intensivt med att utveckla en ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta en utbildning anpassad för personer med funktionsnedsättning. Arbetslivet har varit aktiva i detta utvecklingsarbete och framfört att om studenterna på denna utbildning uppnår samma kompetens som studenterna på SvYH så kommer de att bli attraktiva och få jobb efter examen.

Det har tidigare funnits specialister inom funktionsnedsättningar som försökt skapa utbildning inom heta teknikområden och specialister inom teknikområden som försökt skapa utbildningar för personer med funktionsnedsättning. I vårt gemensamma upplägg låter vi varje part göra det de är bäst på. Grundidén är att Alma kommer att driva en parallell utbildning till den som SvYH avser att bedriva på Stockholms Yrkeshögskola.

Almas utbildning kommer att vara anpassad för studenter med olika former av funktionsnedsättning. SvYH kommer – pro bono – att bistå med kursplaner, teknikkunskap, viss utrustning, branschkontakter och tillhandahålla lärarkompetens, medan Alma kommer att jobba med att leda, teknikanpassning och anpassa utbildningen för funktionsnedsatta samt ge dem extra stöd. Studenterna kommer också att få extra lektioner och kurser samt längre praktik.

Förutom utbildningen i sig ser båda skolorna med spänning på vilka nya tjänster för smartphones och läsplattor studenterna kommer skapa då dessa kommer att ta med sig kunskaper om sina funktionsnedsättningar i utvecklingen av nya mobila tjänster.

Den anpassade utbildningen kommer att bli något dyrare än den ordinarie, men inte så dyr som den skulle blivit utan samarbetet. Utöver allt stöd kring teknik har SvYH lyckats få många av sina sponsorer att även stödja den utbildning som kommer att genomföras av Alma. Vi ser detta samarbete som ett gott exempel där privata företag och den ideella sektorn samverkar för att skapa ett mervärde för samhället – en högaktuell och högkvalitativ utbildning inom ett bristyrke speciellt anpassat för en grupp människor som många gånger kan ha svårt för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det viktigaste med vårt arbete och denna ansökan är de 26 studenter som får en unik chans ta ett stort kliv i arbetslivet genom kunskaperna de tillgodogör sig genom denna utbildning. Dessutom hoppas vi att denna utbildning kan fungera som en pilot för framtida samarbeten för att skapa nya och avancerade eftergymnasiala utbildningar för människor med funktionsnedsättningar. En svala gör ingen sommar, och en utbildning förändrar inte situationen för alla Sveriges funktionsnedsatta, men vi är gärna med och arbetar hårt för att bryta ny mark. Vi hoppas på fler konstellationer redan till nästa års ansökningsomgång till Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Myndigheten för Yrkeshögskolan är nytänkande, men det finns vissa hinder där politikerna bör hjälpa till:
• Vi har inte rätt att kräva eller ge förtur för sökande med funktionsnedsättning. Det innebär att personer utan funktionsnedsättning kan ta platser som i första hand är tänkt för människor med funktionsnedsättning.
• Regeringen bör ge Myndigheten för Yrkeshögskolam ett tydligt uppdrag att öka takten i att praktiskt öppna upp yrkeshögskolan även för studenter med funktionsnedsättningar.
• Det bör också skapas en öronmärkt pott för utbildningar som i första hand vänder sig till människor med funktionsnedsättning.

Vår ansökan är nu skickad till Myndigheten för Yrkeshögskolan. I januari 2013 får vi besked om utbildningen Webbpublicering Cross Mobile med HTML5 - Anpassad är godkänd och kan starta i augusti samma år för några av alla de människor med funktionsnedsättning som inget vill hellre än att skaffa sig en kompetens som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

Lars Peterstrand, skolchef Alma Folkhögskola

Claes Magnusson, rektor Sveriges Yrkeshögskola AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev