Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Opinionsmätningar underskattar familjepolitik

Det har diskuterats mycket om väljarstödet för olika partier värderas rätt i opinionsmätningarna, men väldigt lite om deras värdering av stödet i olika politiska frågor stämmer. Många undersökningsföretag visar på stora brister i sin hantering av familjepolitiska frågor, vilket sannolikt leder till undervärdering och hämmar samhällsdebatten, skriver Susanne Nyman Furugård.

Publicerad: 21 februari 2018, 15:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FörskolaBarn

”En fara för demokratin” kallade Novus VD och huvudägare Torbjörn Sjöström en del konkurrenters mätmetoder som visade högre opinionssiffror för Sverigedemokraterna 2015 än vad Novus gjorde. Han menade att stödet var övervärderat men riskerade att uppfattas som sanning och bli självuppfyllande så att partiet skulle få högre siffror i nästa val. Oavsett om hans kritik var befogad eller inte, hade han rätt i att det är utomordentligt viktigt att undersökningsföretagen värderar stödet för olika partier korrekt och varken över- eller undervärderar det.

Samma krav borde rimligen även gälla deras återkommande mätningar på temat ”Väljarnas viktigaste frågor”. Tyvärr uppvisar såväl Novus som flera konkurrenter stora brister i att mäta väljarnas intresse för familjepolitik. Hos Inizio, Ipsos, Demoskop och YouGov finns det inte ens med som en rubrik i de senaste mätningarna som jag har kunnat hitta på internet och sammanställt på min blogg. Novus och Sifo har delat upp frågan på två rubriker, ”Barnomsorg” respektive ”Familjepolitik”, fastän barnomsorg omfattar även föräldrars omsorg under och efter föräldraledigheten vilket ingår i ”Familjepolitik”. Novus erbjuder till och med ett tredje rubrikalternativ för den som är intresserad av familjepolitiska frågor: ”Socialförsäkringarna”, där föräldraförsäkringen och bidrag till föräldrar ingår.

Flera alternativ som överlappar varandra gör det svårare för väljaren att kryssa rätt och kan ge missvisande resultat, skriver SCB i handboken ”Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar” (Persson et al., SCB 2016). För att undvika risken för detta rekommenderar SCB att ”svarsalternativen ska vara heltäckande och varandra uteslutande”. Följaktligen använder SCB ”Familjepolitik/Barnomsorg” som en sammanhållen rubrik i sina egna vallokalsundersökningar av de viktigaste frågorna.

I andra frågor verkar undersökningsföretagen inte ha några problem att följa SCB:s rekommendation genom att kombinera breda områden med avgränsade frågor som ingår i dem, till exempel ”Miljö och klimat”, ”Invandring och integration”, ”Skola och utbildning”. Därmed är deras märkliga uppdelning i ”Familjepolitik” respektive ”Barnsomsorg” även inkonsekvent med deras egen logik.

Den avvikande indelningen av familjepolitiska frågor hos undersökningsföretagen resulterar i att ”Familjepolitik” alltid hamnar längre ned på listan än ”Barnomsorg”, om ”Familjepolitik” ens finns med. Hade frågorna slagits ihop till en gemensam rubrik skulle resultatet sannolikt ha blivit högre än för det avstyckade ”Familjepolitik”.

Resultatet i deras frågerankingar har precis som partimätningarna stor betydelse för samhällsdebatten. Framförallt genom att de förstärker fokus hos media och allmänhet på de frågor som hamnar högt upp, vilket har påtalats av bland andra statsvetarna Marie Demker och Martin Bennulf samt medieprofessorn Jesper Strömbäck.

Därmed leder opinionsmätningarna till att de viktigaste frågorna blir ännu viktigare genom att de blir mer prioriterade i samhällsdebatten. Motsatt effekt drabbar de frågor som hamnar längre ned på topplistorna, de blir ännu mindre viktiga än vad väljarna tycker. Därför är det angeläget ur demokratisk synvinkel att undersökningsföretagen åtminstone gör en korrekt värdering av hur viktiga olika politiska frågor är för väljarna – i synnerhet under valrörelsen.

Susanne Nyman Furugård, journalist, författare till rapporten Familjepolitikens ekonomi och medgrundare av namninsamlingen Power to Parents 2018

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev