Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Olämpligt att lobbygrupp utbildar nämndemän”

Intresseorganisationen Fatta vill utbilda nämndemän om sexuella övergrepp. Det kan låta bra, men är tyvärr djupt olämpligt och ett hot mot nämndemännens oberoende, skriver Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson.

Publicerad: 12 oktober 2016, 08:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nämndemannarollen är ett domaruppdrag och som sådan förväntas nämndemannen vara saklig, opartisk och objektiv, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

RättssäkerhetSexuella övergreppRättsväsendetHotar kunskap oberoendet?

REPLIK Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans med Centerkvinnorna, Liberala kvinnor och Miljöpartiet anlitat intresseorganisationen Fatta för att genomföra en föreläsningsserie för nämndemän avseende sexuella övergrepp.  De berättar om utbildningsinsatsen i debattartikeln ”Nämndemän behöver lära om övergrepp”.  Föreläsningarna pågår i fem timmar och ska enligt uppgift bygga på statistik, fakta och mediauppmärksamhet om sexuella övergrepp.

Det låter kanske bra att nämndemännen ska få lära sig mer, men tyvärr finns det ett allvarligt problem med en sådan här utbildning.

I bland annat tingsrätter och hovrätter finns nämndemän. Deras funktion har varierat från tid till annan. För ett antal år sedan ansågs nämndemännens främsta funktion vara att tillföra kunskap om lokala förhållanden, numera anses det huvudsakliga syftet vara att de ska fullgöra en insynsfunktion i den dömande verksamheten vid våra domstolar. Normalt sett deltar vid brottmål i tingsrätten tre nämndemän tillsammans med en juristdomare. I hovrätten deltar två nämndemän tillsammans med tre juristdomare.

Nämndemännen förväntas inte ha några juridiska kunskaper utan påstås tillföra allmän klokskap utifrån egen erfarenhet. Huvudsakligen nomineras nämndemännen ur de 3,5 procent av befolkningen som är medlemmar i något politiskt parti och de väljs sedan av kommunfullmäktige. Nämndemannarollen är ett domaruppdrag och som sådan förväntas nämndemannen vara saklig, opartisk och objektiv.

I debattartikeln skriver arrangörerna att medierna de senaste åren fyllts av rubriker om övergrepp och friande domar. Det förefaller således som om friande domar är ett problem i en rättsstat. Tvärtom är friande domar ett tecken på att rättsstaten fungerar, att åklagare ska bevisa brott. Det finns länder där friande domar sällan eller aldrig förekommer. Inget av dessa länder är demokratier eller rättsstater.

Intresseorganisationen Fatta driver en viktig verksamhet för att bekämpa sexuellt våld och ge stöd till personer som blivit utsatta för detta. Man försöker också förändra lagstiftningen. Fatta är enligt egen uppgift sprunget ur en frustration över hur samhället och rättssystemet ser ut idag. Det innebär att organisationen enbart företräder ett brottsofferperspektiv.

Rättssäkerhetsfrågor för den misstänkte samt andra frågor som ligger utanför brottsofferperspektivet finns inte med i målen för Fattas verksamhet. Något annat syfte än att i det korta perspektivet uppnå fler fällande domar och i det längre perspektivet färre sexualbrott finns rimligtvis inte med verksamheten.

Är det då inte bra att Fatta bedriver sin verksamhet? Jo. Självklart är det bra och viktigt. Är det något fel med att nämndemän utbildar sig? Här är svaret inte lika självklart. Nämndemän måste självklart ha kännedom om hur en brottmålsprocess går till och vilken roll de har i denna. Sådan utbildning genomförs vid den domstol där de ska tjänstgöra. Däremot är inte tanken att de ska vara några light-jurister. Den juridiska kunskapen ska juristdomaren tillföra. Tvärtom kan det vara så att nämndemän som är alltför engagerade i vissa frågor kan vara olämpliga som domare när den typen av frågor ska behandlas i en domstol. Engagemang och opartiskhet går sällan hand i hand.

Kombinationen av nämndemän och utbildning som ges av en lobbyorganisation är sällsynt olämplig och riskerar att göra nämndemännen som deltar jäviga i den typen av mål. Ska vi låta Sverigedemokraterna genomföra utbildning för nämndemän i migrationsmål, ska Greenpeace genomföra utbildning för domare i miljömål? Självklart inte. Jag förutsätter därför att nämndemän inser det olämpliga i att delta i denna typ av partisk utbildning och avstår från att delta.

Bengt Ivarsson, ordförande i Sveriges advokatsamfund, advokat

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev