Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Ohållbart att lekande barn bedöms som buller

Mark- och miljödomstolen har gett en klagande rätt mot en förskola i Österåkers kommun för att barnen anses vara för bullriga och att bullret utgör en sådan störning som påverkar människors hälsa. Att en dom som denna skulle komma att bli prejudicerande vore djupt olyckligt.

Publicerad: 15 juni 2016, 07:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om domen blir prejudicerande kan de ge konsekvenser för befintliga förskolor som med denna praxis antingen behöver hålla barnen tysta, eller gardera sig för omplacering, skriver Michaela Haga.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörskolaMiljöBarn

Länsstyrelsen gav som första instans sin syn på saken och avslog ett överklagande på miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut att avsluta ett klagomålsärende på buller från förskola. ”Att barn stojar och stundtals för oväsen är naturligt och i det närmast ofrånkomligt och får anses utgöra en omständighet av sådant slag som omgivningen i princip är tvungen att acceptera”. Länsstyrelsen fann därmed inte att det förelåg någon olägenhet i den mening som avses i Miljöbalken (9 kap 3§). Tyvärr så har mark- och miljödomstolen en annan syn.

Även om man inte ska hantera bullerfrågan på ett oansvarigt sätt så anser jag och miljö- och hälsoskyddsnämnden i Österåker att tolkningen inte stämmer. Det förefaller överdrivet nitiskt att tillämpa dessa regler när det rör sig om buller från barn som leker och utvecklas på förskolan under vissa timmar under dagen. Förskolan är dessutom stängd kvällar och helger. Det ger en totalt orimlig praxis för var förskoleverksamhet kan bedrivas och en oerhört grå och institutionaliserad syn på barns lek som vi inte står bakom.

Att en dom som denna skulle komma att bli prejudicerande vore djupt olyckligt.

Det skulle ge konsekvenser för befintliga förskolor, skolor och lekparker, som med denna praxis antingen behöver hålla barnen tysta, eller gardera sig för omplacering. Det bidrar till en stark oro för ledning och anställda, men inte minst en nackdel för barnen som i flera avseenden måste begränsas och troligtvis inte skulle kunna tillåtas att leka utomhus. Verksamheten har i detta fall städat bort leksaker som låter, vilket alltså innebär att det är rösterna som når riktvärdena och som mark- och miljödomstolen hävdar är olägenhet.

Hur det skulle vara praktiskt genomförbart är onekligen en intressant aspekt av det hela. Ska vi planera förskolor i områden där ingen kan höra barnen leka? Domen skulle kunna innebära att fler ser sin möjlighet att klaga på buller från barns lek och resultera i ett enormt merarbete för kommunerna att hantera. Därför är det viktigt att vi sätter ner foten nu!

Hur vill vi egentligen bygga vår stad? Vi pratar om en levande stad, men tydligen kan vi inte acceptera ljud från barn som leker. Vi pratar om förtätning som något vägledande i stadsplaneringen, men vi reglerar alla aspekter som skulle kunna göra det möjligt?

Ett scenario är att i mindre tätbyggda områden skulle föräldrar behöva åka långa sträckor för att hämta och lämna barnen. I innerstaden skulle det vara nästintill omöjligt att bedriva verksamhet överhuvudtaget om barnen skall tillåtas att vara utomhus. Detta faller inte bara på sin egen orimlighet, utan ger ett sken av en dyster syn på samhället - inte bara från klaganden, utan även från rättsinstansen.

Vi ser det som en stor angelägenhet att mark- och miljööverdomstolen nu ger prövningstillstånd då detta bör omvärderas i en större kontext och överprövas för en korrekt rättstillämpning. En växande och levande stad bullrar, det går inte att undfly. Självklart går det att begränsa oönskat buller, men är lekande barn verkligen oönskat buller?

Här måste högsta instans ge en tydlig signal om att barnljud inte är en olägenhet.

Michaela Haga, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden, Österåkers kommun, gruppledare (C) Österåker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaMiljöBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev