söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Oansvarigt av S att pressa förskolan ytterligare

Socialdemokraterna i Stockholms stad har trots protester från förskollärare, barnskötare och föräldrar nyligen drivit igenom att alla barn, även barn till föräldralediga, ska ha rätt till 40 timmars förskola. Konsekvenserna kommer att bli större barngrupper i en redan ansträngd situation, sämre miljö för barnen, försämrad arbetsmiljö för dem som arbetar och ökad oro hos föräldrar.

Publicerad: 22 december 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Konsekvenserna av S beslut kommer att bli större barngrupper i en redan ansträngd situation, tror Anna König Jerlmyr (M). Foto: Peter Knutson


Ämnen i artikeln:

BarnperspektivetSkolanUtbildningFörskolaPedagogikStockholm

Även samtliga remissinstanser – stadsdelsnämnder, berörda fackförbund och fristående aktörer – har ställt sig kritiska: Det saknas resurser ute i verksamheten, personalen går redan idag på knäna och det är svårt att rekrytera personal.

När jag möter förskollärare och chefer talar de om större barngrupper, svårigheten att få ihop scheman och en ökad arbetsbelastning. Att i den situationen driva igenom ett beslut som prioriterar alla barns, inklusive barn till föräldralediga, rätt till heltid på förskolan är fel och oansvarigt.

I Stockholms stad väntas antalet barn i förskoleåldern öka med 10 000 de kommande åtta åren. Bristen på utbildade förskollärare och lokaler är påtaglig. År 2015 hade Stockholms stad ett nettotapp på förskollärare, vilket påverkar barnens vardag. Sjuktalen inom den kommunala förskolan ökar stadigt i arbetsmiljö där de anställda, som ofta är kvinnor, känner att de inte räcker till. Det finns fog för att tro att de stigande sjuktalen hör samman med en hög arbetsbelastning och en otillfredsställande arbetsmiljö.

Istället för att ta politiskt ansvar och verka för att stärka förskolan utifrån dagens förutsättningar, har Socialdemokraterna slagit dövörat till dem som arbetar inom förskolan, till föräldrar som vet sina barns bästa och till remissinstanserna.

Tillgång på lokaler, stärkt kvalitet i undervisningen, mindre barngrupper och en god arbetsmiljö för de anställda i förskolan är det centrala. Detta måste prioriteras före en utökning av antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga.

Redan idag når många förskolor och verksamheter inte upp till målen om barngruppernas storlek. Förskolor tvingas stänga när de vräks eller när byggloven för fastigheterna går ut. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har inte presenterat en plan för hur man tänker komma tillrätta med det.

För oss moderater är det viktigt att lyssna. Vi tar avstamp i att förskolan är en pedagogisk skolform med egen läroplan och inte en barnomsorg som tidigare. Vi vill ha minskade barngrupper, fler pedagoger, ökad kvalitet och fokus på det väsentliga – våra barn - inom förskolan. Så skapas en verksamhet som utgår från barnens bästa.

Självklart ska barn till föräldralediga kunna ha en förskoleplats, men Stockholm har redan i dag generösa regler med 30 timmars förskola per vecka, jämfört med de nationella riktlinjerna på 15 timmar.

Målet om hög kvalitet i förskolan kommer inte uppfyllas om socialdemokraternas beslut genomförs, särskilt som de påstår att inga ytterligare ekonomiska medel tillförs. Men oavsett vad socialdemokraterna säger, så kommer beslutet att innebära kostnader.

Vi riskerar nu att återgå till en tid då förskolan bara var omsorg. Vi moderater är stolta över den pedagogiska skolform som vi har idag och kommer fortsätta att ta strid för och möjliggöra förskolans pedagogiska verksamhet.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev