måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nytt lagförslag viktigt steg mot en skola för alla barn

Det nya lagförslaget om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering sänder en viktig signal. Nu måste arbetet för en tillgänglig skola tas på allvar. Alla barn måste ha möjlighet att ta del av undervisning och gemenskap på lika villkor, skriver Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbundens Ingrid Burman.

Publicerad: 25 mars 2014, 10:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningTillgänglighetDiskriminering

Skolplikten är såväl en rättighet som en skyldighet för svenska barn i grundskoleåldern. Samtidigt innebär detta en plikt också för stat, kommun och verksamhetsansvariga att ge alla barn och elever en likvärdig skol- och lärmiljö. Förslaget om ett tillägg i diskrimineringslagstiftningen med förbudet mot bristande tillgänglighet inskärper det. Lagen föreslås gälla från 1 januari 2015. Den blir ett nytt steg i arbetet för en tillgänglig förskola, skola och gymnasieskola som ger alla barn och elever kunskaper och självförtroende. Något som gör det möjligt för dem att studera vidare och få ett arbete.

Möter barn och elever en tillgänglig miljö i dagens förskolor och skolor i dag? Långt ifrån överallt. I Specialpedagogiska skolmyndighetens enkätundersökning hösten 2013 instämde endast hälften av de drygt 600 tillfrågade rektorerna helt i påståendet att de erbjöd en tillgänglig förskola eller skola. Därför måste arbetet nu intensifieras.

Vinsterna med att arbeta för en mer tillgänglig förskola och skola är många. Först och främst kan barn och elever gå genom förskola och skola och lägga sin energi på att lära sig och utvecklas som individer istället för att, ofta via sina vårdnadshavare, tvingas slåss för sina rättigheter. Andra positiva effekter är att många av de funktionshinder som finns för barn och elever med funktionsnedsättningar försvinner med en tillgänglig lärmiljö. Det innebär att skolan bättre kan tillgodose de nya kraven på anpassning av undervisningen i den ordinarie lärmiljön. I en tillgänglig skola där alla elever får en rättvis chans att visa sina kunskaper kommer sannolikt också skolans samlade resultat att höjas.

Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden tagit fram ett gemensamt tillgänglighetspaket. Här finns konkreta verktyg som förskolor och skolor kan ta hjälp av, för att komma igång med eller fördjupa sitt tillgänglighetsarbete. Paketet innehåller ett värderingsverktyg där man kan kartlägga den egna verksamheten, en distansutbildning i hur man leder och planerar arbetet för att göra verksamheten mer tillgänglig och ett elevmaterial som för in frågan om tillgänglighet och likabehandlingsarbetet i undervisningen.

Tillgänglighet handlar bland annat om den fysiska miljön: Att kunna ta sig fram, se, höra och få den arbetsro man behöver för att lära sig något. Men det handlar också om undervisningen: Att pedagogik och lärmiljö anpassas till elevernas olika behov och erbjuder alternativa läromedel och hjälpmedel. Och det handlar också om den sociala miljön: Att få vara med i kamratgemenskapen och kunna delta på samma villkor. I det arbetet måste alla i verksamheten involveras, såväl ledning, som alla anställda, barn och elever.

Den skärpning av diskrimineringslagen som nu föreslås innebär att barn och elever med funktionsnedsättning, som upplever att förskolans och skolans verksamhet inte är tillgängliga, kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen och få ärendet prövat i domstol. Ingen ska behöva hamna i den situationen. Att skapa en förskola och skola som är tillgänglig är ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete som kan ta tid. Men genom att arbeta tillsammans gör vi det möjligt!

Fotnot: Handikappförbunden och Specialpedagogiska skolmyndigeten presenterar ett gemensamt paket med olika verktyg som förskolor och skolor kan använda för att komma igång med sitt utvecklingsarbete för att skapa en mer tillgänglig skola. Verktygen presenteras i konferensen Tillgänglighet får skolan att funka torsdagen den 3 april i Stockholm. Efter det kommer verktygen att presenteras på flera olika håll i landet, samt i ett webbseminarium. Distansutbildningen börjar hösten 2014. Läs mer här.

Greger Bååth, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten

Catrin Tufvesson, samordnare för tillgänglighet Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden

Peter Westerdahl, projektledare för lärmaterialet DATE, Handikappförbunden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev