onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nytänkande krävs för att lösa lärarbristen

Studentmedarbetaravtal för lärarstudenter skulle lösa upp en hel del knutar i mottagandet av asylsökande och nyanlända barn i skolan. Sveriges Skolledarförbund uppmanar lärarorganisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting att sätta sig ner och komma överens.

Publicerad: 15 oktober 2015, 08:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Studentmedarbetaravtal för lärarstudenter skulle hjälpa i mottagandet av asylsökande och nyanlända barn i skolan.


Ämnen i artikeln:

LärarbristLärarlegitimationFlyktingmottagandeSKRSFISkolanUtbildningLärare

Det stora antal människor som söker asyl i Sverige nu ställer krav på nytänkande i alla led. Det kommer inte alltid att vara möjligt att möta den nya tidens utmaningar inom de traditionella systemen. Ingen ifrågasätter att tidiga insatser ger den bästa effekten. De barn som kommer till Sverige med tillsammans med sina flyende föräldrar har kanske redan befunnit sig långa tider i läger utan tillgång till riktig skolundervisning. Det vore ett stort misslyckande om de barnen råkar ut för ytterligare förseningar i sin kunskapsutveckling på grund av att mottagandet här inte fungerar fullt ut.

En flaskhals är tillgången till behöriga lärare för undervisning av de nyanlända eleverna. Det är svårt att få tag på behöriga och legitimerade lärare i vissa ämnen, inte minst i Svenska som andraspråk. Ett annat, och växande problem, är att kunna ge de asylsökande, men i framtiden kanske även de som fått uppehållstillstånd, faktisk tillgång till lokaler och tid för undervisning. Vi hör redan nu skolhuvudmän som larmar om hur svårt det är att möta upp med lokaler och personal när Migrationsverket, ofta helt utan förvarning, placerar större grupper av familjer med barn i skolåldern i en kommun. Svårigheterna kommer med stor sannolikhet att öka framöver.

Vi föreslår att fack och arbetsgivare tillsammans kommer överens om ett studentmedarbetaravtal på lärarområdet liknade det som finns för professionsgrupper inom elevhälsan. Det skulle innebära att studenter på lärarutbildningarna ges möjligheter att arbeta extra i skolor under sin utbildning. Samtidigt som ordinarie lärare avlastas får lärarstudenterna värdefulla kunskaper och erfarenheter.

Och det stannar inte där. Studenterna skulle med fördel kunna anställas för aktiviteter under de perioder då någon annan verksamhet inte pågår i skolan, till exempel under det stundande jullovet. De barn som befunnit sig på flykt och inte fått möjlighet att få gå i skola på flera år har inget behov av att ha jullov. De vill lära sig svenska. Sveriges Skolledarförbund anser att det är resursslöseri att stänga ner våra skolor under flera veckor i stället för att använda tiden och lokalerna för lärande. I ännu större utsträckning gäller detta naturligtvis det långa sommarlovet.

Sådana avtal har alltså redan tecknats mellan andra grupperingar inom kommunal sektor. De ger ökade förutsättningar för att tillvarata kompetens hos universitets- och högskoleutbildade samtidigt som det underlättar övergången mellan studier och yrkesliv för studenterna. Tidigare studier har visat att studenter på lärarutbildningen i stor utsträckning arbetar parallellt med utbildningen redan nu. Om dessa lärarstudenter ges möjligheter till extraarbeten inom skola och fritidshem skapas stora öppningar på andra delar av arbetsmarknaden. Inte sällan handlar det om arbetstillfällen inom service och handel. Arbeten som skulle passa utmärkt som första jobb åt de nyanlända.

Sveriges Skolledarförbund har länge drivit frågan om studentmedarbetaravtal. Av någon anledning har lärarorganisationerna och Sveriges Kommuner och Landsting inte sett samma möjligheter som vi och något avtal har därför ännu inte kommit till stånd när det gäller undervisningen. Enligt vår uppfattning finns det ingen anledning att vänta. Denna lösning har bara vinnare.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev