måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nya regler för ST hot mot patienterna

I Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter för utbildning av specialistläkare har kravet på extern kvalitetsgranskning av utbildande enheter tagits bort. Sveriges Yngre Läkares Förening menar att detta riskerar att påverka läkares kompetens, patientsäkerheten och i förlängningen tillgången till jämlik vård.

Publicerad: 30 september 2014, 09:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SpecialistvårdPatientsäkerhet

Sedan kvalitetsgranskningskravet infördes i den nuvarande föreskriften har specialiseringstjänstgöringens (ST) kvalitet bättre kunnat värderas och jämföras. Det är dock fortfarande oacceptabelt stor variation mellan olika specialiteter, kliniker och landsting avseende utbildningskvalitet. På vissa håll i landet är den specialiseringstjänstgöring som tillhandahålls att betrakta som undermålig.

På kliniker där kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring brister skadas både läkarnas kompetensutveckling och vårdkvaliteten. Om inte ST-läkarnas behov av handledning, utbildning och kollegialt stöd beaktas i hälso- och sjukvården kan patientsäkerheten i förlängningen inte garanteras. Kravet på extern och oberoende kvalitetsgranskning av enheter som utbildar specialistläkare har därför ett mycket starkt stöd i läkarkåren.

Socialstyrelsen har själva konstaterat att den nuvarande föreskriften inte följs fullt ut avseende handledning, bedömning och utbildningsplanering. Socialstyrelsen har inget eget ansvar att säkerställa att föreskriften efterlevs och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) kopplas in först när det gått så långt att patientsäkerheten redan äventyrats. Extern kvalitetsgranskning behövs för att balansera kortsiktigt produktionstänkande mot långsiktigt god vård- och utbildningskvalitet.

Att alla högskoleutbildningar genomgår extern kvalitetsgranskning uppfattas som självklart. Den externa granskningen är statens sätt att garantera kvaliteten i utbildningen och de examina som utfärdas. Läkarnas ST är förvisso en vidareutbildning genom tjänstgöring inom sjukvården och inte en högskoleutbildning. Men med tanke på det ansvar och de befogenheter en specialistläkare har bör staten som utfärdare av legitimation och specialistbevis kunna garantera både kvaliteten i utbildningen och den enskilde läkarens kompetens. Att extern kvalitetsgranskning av läkarnas ST inte är en självklarhet är därför obegripligt.

En extern och oberoende kvalitetsgranskning med offentliga resultat kan, genom att identifiera brister i utbildningsmiljön och återkoppla detta till den utbildande enheten, fungera som ett stöd i det kontinuerliga lokala kvalitetsarbetet. Extern granskning kan också bidra till att skapa en högt satt nationell kvalitetsstandard för specialiseringstjänstgöringen genom att bedömningarna blir jämförbara över regiongränserna. Granskningen kan också vara ett forum för idéutbyte och spridning av exempel på goda utbildningsmiljöer.

Sist men inte minst innebär extern granskning en trygghet både för den blivande specialistläkaren, arbetsgivaren och patienten. ST-läkaren måste kunna förvänta sig att möjligheterna till god kompetensutveckling är den samma oavsett var utbildningen sker. Arbetsgivaren måste i sin tur kunna garantera läkarens kompetens oavsett platsen för specialistutbildning.

Extern kvalitetskontroll av läkarnas specialiseringstjänstgöring krävs för att sjukvården ska kunna erbjuda jämlik patientsäker vård, både nu och i framtiden!

Emma Spak, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

David Svaninger, andre vice ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev