Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Ny webbplats underlättar skolvalet

I dag onsdag lanseras Grundskolekvalitet.se. En nationell, faktabaserad webbplats som erbjuder föräldrar och elever tydlig information inför valet av grundskola. Webbplatsen, som är ett samarbete mellan Friskolornas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv, är ett viktigt steg i arbetet med att utveckla det fria skolvalet och göra det mer tillgängligt för alla.

Publicerad: 18 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KvalitetSkolval

Trots att skolvalsreformen infördes för 20 år sedan har det fram till nu varit svårt för föräldrar och elever att jämföra skolors kvalitet. Genom mätningar och officiell statistik produceras visserligen mycket information om skolors kvalitet, men den redovisas sällan på ett överskådligt sätt. Elever och föräldrar har istället i hög grad fått förlita sig på hörsägen och skolors egen marknadsföring.

Om det är för svårt att hitta relevant information byggs barriärer upp, som riskerar att stänga ute stora grupper. Vi vet att valet inte utnyttjas lika mycket av alla. Fortfarande är det vanligare att föräldrar med högre utbildning gör ett aktivt val, jämfört med dem som har en kortare utbildning.

Därför är vi glada att äntligen kunna presentera en nationell webbplats för att jämföra grundskolor – Grundskolekvalitet.se. Grundbulten i webbplatsen är att på ett sakligt sätt presentera information om elevernas resultat och hur nöjda de är med skolan och undervisningen. Andra mått som rör resurser och lärartäthet kan ha betydelse, men är inte i sig en garanti på hög kvalitet. Det skolorna ska utvärderas på är elevernas resultat.

I den version av Grundskolekvalitet.se som nu lanseras går det att jämföra resultaten på nationella prov, genomsnittligt meritvärde, andel elever som nått godkänt betyg i alla ämnen samt andelen elever som blivit behöriga till gymnasieskolan. Snart kommer vi också att kunna redovisa hur skolor lever upp till skolans hela uppdrag – både kunskap och värdegrund. I nästa version av webbplatsen kommer kunskapsresultaten att kompletters med resultaten av enkätfrågor.

Eleverna svarar då på om de känner sig trygga i skolan, om de vuxna tar ansvar för att alla behandlas med respekt och om lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. De ger också svar på frågor om arbetsro och om lärarna ger tillräckligt stöd. Föräldrar ska få svara på motsvarande frågor.

Med Grundskolekvalitet.se vill vi inte bara hjälpa föräldrar och elever att välja, utan också bidra med fakta till en fortsatt diskussion om kvalitet och effektiv användning av resurser i skolan. Genom att öppet redovisa resultaten blir det tydligare hur väl varje skola lyckas med sitt uppdrag. Både kommunala och fristående huvudmän får svart på vitt vad de behöver jobba vidare med för att fortsätta utveckla verksamheten.

Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv

Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund

Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetSkolval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev