Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nu stärker vi Moderaternas skolpolitik

Med ett nytt nätverk bestående av samtliga moderata toppolitiker i kommunerna ska vi ta oss an de utmaningar som skolan står inför. Vi ska nu göra Moderaterna till det ledande idépartiet i skolfrågan.

Publicerad: 12 december 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisation

Skolan är en av Moderaternas allra viktigaste frågor. Vi eftersträvar en lugn och trygg skola med arbetsro och med fokus på kunskap och glädje. Det är grunden för såväl Moderaternas skolpolitik som en bra utbildning.

Vi har deltagit i den största förändringen av svensk skola sedan folkskolans införande 1842. Sedan Alliansen valdes 2006 har resurserna till skolan ökat med flera miljarder och andelen lärare som innehar pedagogisk högskoleexamen har blivit större. En ny skollag är på plats tillsammans med nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Möjligheten för bra lärare att göra karriär har ökat kraftigt. Mätningar visar att en mycket hög andel av eleverna trivs i skolan.

Samtidigt finns det utmaningar. I över ett och ett halvt decennium har skolresultaten i svensk skola sjunkit. Likvärdigheten har minskat och betydelsen av elevernas sociala bakgrund har ökat. Det är trender som måste brytas. Därför lanserade jag tidigare i höstas ett skolnätverk – Framtidens skola – Moderaternas nätverk för skolutveckling – för alla nittiofyra moderata kommunstyrelseordförande runt om i landet. I dag torsdag har vi vår första nätverksträff. Vi kommer att utbyta erfarenheter från våra respektive kommuner och diskutera hur Moderaterna kan bli det ledande idépartiet i skolfrågan.

Även om mycket som rör skolan beslutas på nationell nivå är ett starkt kommunal engagemang nödvändigt. Moderaterna har många engagerade och duktiga skolpolitiker på kommunal nivå. För de allra flesta kommuner är skola och utbildning den enskilt största budgetposten. Därför är det också en fråga som förtjänar uppmärksamhet av den politiker som har huvudansvar för kommunen – kommunstyrelsens ordförande.

För mig är det främst tre saker jag kommer att lyfta fram på vår nätverksträff:

Likvärdigheten i skolan måste stärkas. En skola där alla elever ges samma möjligheter att lyckas trots olika förutsättningar är en mycket central utgångspunkt. I min egen kommun Stockholms stad har vi i nästa års budget, som en av de första kommunerna i landet, infört rätt till sommarskola i årskurs 6-9 för elever som inte når kunskapsmålen och obligatorisk läxhjälp i alla skolor. På så sätt kan elever som riskerar att halka efter tidigt få skolans stöd.

Skolan ska vara en modern arbetsplats. Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser. Det är viktigt att det är en arbetsplats som är öppen för nya sätt att arbeta och förmedla kunskap. Vi får exempelvis inte vara rädda för att låta IT ta en större plats som hjälpmedel i undervisningen. En annan viktig pusselbit för att skapa en bättre arbetsplats är att lärarnas status höjs och administrativa arbete minskar.

Koppling mellan utbildning och arbetsmarknad ska stärkas. Målet för varje elev måste vara att skolgången ska leda fram till arbete i vuxenlivet. Därför ska entreprenörskap ingå som en naturlig del av undervisningen i grundskolan.

Moderaterna har en bra skolpolitik och många företrädare som brinner för skolfrågorna. Med det nya skolnätverket vill jag och mina moderata kommunstyrelsekollegor stärka vår skolpolitik ytterligare.

Sten Nordin, finansborgarråd (M) och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev