Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nu krävs samarbete för att möta lärarbristen

Lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan och de lägger grunden för vårt samhällsbygge. För att möta den lärarbrist Sverige står inför måste vi arbeta tillsammans på alla nivåer, skriver Helene Hellmark Knutsson som bjuder in till regionala dialogmöten.

Publicerad: 30 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu behövs fortsatt samarbete om det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen och vad som mer behöver göras framöver.


Ämnen i artikeln:

LärarbristLärarePisaLärarlönerLärarutbildning

Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare, men Sverige har en stor lärarbrist. Sedan dag ett har regeringen därför arbetat för att stärka läraryrkets attraktivitet och för att få fler att vilja bli och förbli lärare.

Detta gör vi genom en kombination av insatser som verkar på lång sikt och sådana som ger effekt snabbt. Det är rätt väg framåt, för det finns inga snabba lösningar som ensamma löser lärarbristen och vänder utvecklingen i skolan.

1. Regeringen bygger nu ut lärarutbildningarna med 2 300 platser och ser över behoven av ytterligare utbyggnad samtidigt som kvaliteten förstärks. Riksdagen har också beslutat att införa regeringens förslag på system för att säkra kvaliteten på högskoleutbildningarna, det kommer att utvärdera och främja kvaliteten på lärarutbildningen. Vi ser även ett behov av vissa justeringar av examensbeskrivningarna för lärar- och förskollärarexamina, bland annat för att skapa en mer attraktiv ämneslärarutbildning. Ett förslag på förändrad ämneslärarutbildning har varit på remiss och regeringen tar nu frågan vidare.

2. Att gå från en annan karriär till att bli lärare måste bli enklare och mer attraktivt. Riksdagen har nu beslutat enligt regeringens proposition om en särskild satsning för att få naturvetare att bli lärare genom att erbjuda dem anställning under tiden de läser in den kompletterande pedagogiken. Den svenska skolan saknar lektorer och därför har regeringen även lagt ett förslag på riksdagens bord som ökar möjligheterna för forskarutbildade att bli lärare.

3. Under våren 2015 ledde jag möten med arbetsmarknadens parter inom skolan som utmynnade i regeringens omfattande och välförankrade satsning Lärarlönelyftet, där tre miljarder på årsbasis ska gå till att höjda lärarlöner. Satsningens syfte är att vända utvecklingen i den svenska skolan genom att öka läraryrkets attraktionskraft och karriärmöjligheterna för lärare.

4. Vårt samhällsbygge måste även ta tillvara på den värdefulla kompetensen hos de som kommer till Sverige med utländsk lärarerfarenhet. Därför har snabbspår startats för lärare med utländsk utbildning och regeringen arbetar med förslag för hur nyanlända med yrkeserfarenhet från skolan snabbare ska kunna börja jobba i skolan. Vi satsar även kraftigt på kompletterande utbildning, vilket skapar möjligheter att komplettera en utländsk lärarutbildning för att bli behörig att jobba som lärare i Sverige.

5. Lärarassistenter och liknande tjänster är ett sätt att säkerställa att lärare får mer tid för att undervisa. Regeringen har träffat lärarfacken för att bereda förslag om hur huvudmän som vill anställa lärarassistenter kan stödjas och samtalen fortsätter nu om hur medel för att avlasta lärarna kan användas på ett effektivt sätt i skolan.

Skolkommissionen lämnade nyligen sitt delbetänkande och där pekar de bland annat på att i de länder som lyckats vända utvecklingen i skolan har också de centrala aktörerna jobbat tillsammans. Det behövs en välfungerande samverkan mellan lärarutbildare, skolhuvudmän och staten. Skolkommissionen, tillsammans med den breda samsyn vi ser inom arbetet för Nationell samling för läraryrket, är en tydlig framgång för regeringens linje om ett gemensamt ansvarstagande på nationell nivå. Men vi måste också stärka samverkan regionalt.

Därför kommer jag att bjuda in till en rad regionala dialogseminarier där det första redan ägt rum i Malmö. Det finns goda exempel att hämta på hur samverkan och samarbete kan fungera mellan lärarutbildare och skolhuvudmän. Nu behövs fortsatt samarbete om det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen och vad som mer behöver göras framöver.

Viktiga områden för samtalen blir hur vi kan stärka kopplingen mellan skola och akademi, förbättra lärarförsörjningen, främja en skola på vetenskaplig grund och stärka lärarutbildningen.

Vi behöver alla ta ansvar för att skapa en jämlik skola som där ingen elev ska lämnas efter och ingen hållas tillbaka. En sådan skola stärker hela vårt samhällsbygge – för det är i skolan som lärarna lägger grunden för Sveriges framtid.

LÄS MER: Regeringen måste prioritera lärarnas arbetsmiljö. 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev