Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nu ersätts resor till sfi och samhällsorientering

Det är hög tid att ta till vara på den arbetskraft och kompetens som kommer till Sverige genom invandringen. Regeringens beslut att ersätta resor till sfi och samhällsorientering stärker möjligheterna att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden.

Publicerad: 5 mars 2012, 10:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SFI

Grunden för regeringens integrationspolitik är att den som är nyanländ ska få bästa möjliga förutsättningar att komma i arbete och lära sig svenska. Den som har flytt över halva jordklotet behöver inte en klapp på huvudet utan redskap och stöd för att komma in på arbetsmarknaden och i samhället. Den reform om nyanländas etablering som trädde i kraft för drygt ett år sedan präglas av incitament för individen och de olika aktörerna att göra rätt från början.

När man genomför en så stor reform är det viktigt att vara lyhörd för förändringar och förbättringar som behövs. Därför har regeringen lagt ut ett antal uppföljningsuppdrag till olika myndigheter och för en kontinuerlig dialog med de aktörer som är verksamma inom reformen. En sak som flera kommuner gjort oss uppmärksamma på är att många nyanlända måste resa ganska långa sträckor för att ta sig till svenskundervisning eller samhällsorientering.

Den nyanlände kan få ersättning för kostnader för resor till exempel till deltagande i arbetsmarknadspolitiska program och till lots, anställningsintervju i Sverige, dagpendling till arbete eller för deltagande i etableringssamtal. Däremot har inte resor till sfi eller samhällsorientering ingått. Det har regeringen beslutat att ändra på.

Från och med i år får Arbetsförmedlingen ersätta nyanlända invandrare med en etableringsplan för kostnader för resor till svenskundervisning för invandrare (sfi) och samhällsorientering. Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten. Det ligger helt i linje med hur det fungerar på många orter runt om i landet där den nyanlände måste resa för att ta del av undervisning i svenska eller samhällsorientering. Skyldigheten att så fort som möjligt tillhandahålla sfi och samhällsorientering ställer vissa kommuner inför praktiska utmaningar. Det gäller särskilt kommuner med få nyanlända. En ökad flexibilitet och rörlighet är nödvändig och främjar dessutom regionalt samarbete mellan kommunerna.

Ett arbete pågår även inom regeringskansliet med att göra det möjligt för kommuner att köpa samhällsorientering över kommungränser. Det är viktigt då samhällsorientering i första hand ges på modersmålet. En naturlig följd av detta är att kommunerna måste samverka regionalt för att täcka de språk som talas på orten.

Det är hög tid att ta till vara på den arbetskraft och kompetens som kommer till Sverige genom vår invandring. Det är också så vi kan stå upp för ett öppet och tolerant samhälle och främja en fungerande integration. Beslutet att ersätta resor till sfi och samhällsorientering syftar till att stärka möjligheterna för människor som invandrar att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden, vilket främjar integrationen.

Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson (FP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SFI

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev