Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Nu bör regering och bransch kroka arm!

Digitalisering, rätt genomförd, sparar tid, lättar arbetsbörda och skapar möjligheter för lärare att att vara lärare. Använd branschens know-how när den nationella digitala strategin för skolväsendet ska realiseras, skriver Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry.

Publicerad: 20 oktober 2017, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Lärare

Då kom äntligen den nationella digitala strategin för skolväsendet. Strategin pekar ut viktiga riktlinjer men inga hur. Likvärdigheten behöver säkerställas och det är viktigt att vi nu gör vägval som stimulerar digital utveckling och precis som strategin pekar på, att man drar nytta av den know-how som branschen sitter på när strategins delmål skall brytas ned till initiativ och aktiviteter.

En färsk forskningsrapport visar på positiva effekter av att använda digitala lärverktyg som möjliggör en effektiv individanpassning. De största positiva effekterna ser man på lågpresterande elevers resultat. Digital utveckling går fort och den drivs av branschen. Med ny teknik som artificiell intelligens så kommer de digitala lösningarna bli ännu effektivare. Vi ser bara början på möjligheterna. Därför det är så viktigt att regeringen, skolhuvudmän och branschen krokar arm. På så sätt löser vi digitaliseringens utmaningar.

1. Stimulera och skapa förutsättningar för innovation

Vi är en edtech bransch i stark tillväxt med många bolag som redan idag finns på internationell marknad. Våra medlemmar vittnar om att vi ligger långt fram i Sverige. Vi har en hög innovationskompetens samt många användarvänliga och bra lösningar. En stark hemmamarknad är en plattform för innovation och tillväxt. Nu är det viktigt att vi gör sådana vägval som stimulerar produktutveckling och innovation samt öppnar upp för internationella lösningar. Våra elever och lärare ska ha de bästa produkterna. Förändringstakten är hög och vi vill inte låsa in våra elever och lärare i lösningar som inte är effektiva, här ser vi uppenbara risker med nationella lösningar som kan lägga en blöt filt över utvecklingstakten.

2. Lösningarna finns idag, de skall bara beställas

Digitalisering, rätt genomförd, sparar tid, lättar arbetsbörda och skapar möjligheter för lärare att att vara lärare. Här är beställarkompetensen central. Gamla system eller lösningar som inte möter verksamhetens behov gör att digitaliseringen skapar frustration och upplevs som ett krångligt extraarbete. När det egentligen borde vara precis tvärt om. Idag finns teknologiska lösningar. Det finns smarta system, appar och program som i ett komplext ekosystem skall lira ihop för att få full effekt. Det behöver de som beställer produkterna vara medvetna om och ha kunskap kring. Vi har därför startat arbetet med att ta fram en systemkarta över de lösningar och standarder som finns på marknaden som kommer att fungera som ett underlag för beställare. En sådan översikt saknas idag.

3. Vi måste ha internationellt gångbara standarder

Även om vi ligger långt fram så befinner sig utbildningssystemet i början av sin digitaliseringsresa. Branschen jobbar redan med att ta fram standarder som skall underlätta interoperabiliteten (att kunna jacka i olika system och program med varandra) för en enkel användning och resurseffektivisering. Detta arbete måste intensifieras och här är det viktigt att vi tar fram internationellt gångbara standarder, så att vi håller nere kostnaderna för utveckling genom att kostnaden fördelas på fler marknader. Därför är det naturligt att fortsätta arbetet med standarder inom ramen för SIS standard TK 450. Branschen är en viktig spelare som är med och driver arbetet.

Nu startas arbetet för att få kraft i strategin för att underlätta lärarnas arbete, skapa ökade resultat och bygga digital kompetens för våra elever. Vi vill vara med och ta ansvar genom aktivt gemensamt arbete.

Jannie Jeppesen, vd, Swedish Edtech Industry

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lärare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev