Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

När elever misslyckas har skolan slutat fungera

Generella fortbildningssatsningar har små effekter för elever med låga prestationer i matematik. Vill man förbättra situationen för dem så är det riktade insatser till gruppen som behöver göras. Sådana insatser saknas idag, skriver Arne Engström, docent i matematikdidaktik.

Publicerad: 18 oktober 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Matematik är det ämne som elever har svårast för.


Ämnen i artikeln:

BetygGymnasietKommunerGymnasiebehörighet

UNDERKÄNT – med en närmast alarmistisk rubriksättning kommenteras resultaten av vårens slutbetyg för åk 9 i nr 34 av Dagens Samhälle. Trots att andelen gymnasiebehöriga har ökat, så sjunker den i en tredjedel av landets kommuner. Skolverkets chef Peter Fredriksson anser det vara ett trendbrott. Det går bättre för skolan nu, men de ökande skillnaderna mellan olika kommuner är samtidigt oroande.

Det finns dock ingen möjlighet att avgöra om årets resultat är ett trendbrott, eller bara ett hack i kurvan. Vi får vänta några år för att kunna avgöra detta.

Artikeln aktualiserar två frågor. Ska vi oroa oss för andelen elever som inte får gymnasiebehörighet? Är skillnader mellan kommunerna något att oroa sig för?

När det gäller frågan om gymnasiebehörigheten finns anledning att uppmärksamma skolmatematiken. Det är det ämne som eleverna har svårast att klara i skolan. Jag har de senaste 20 åren studerat elever med låga prestationer i matematik.  Det är ungefär 15 procent av eleverna som har svårt att nå kunskapskraven i matematik i grundskolan. Det är stora variationer mellan skolor och kommuner. Andelen har varit stabil under många år. Det är också den andel som inte brukar bli godkända på ämnesprovet i åk 9.

Huvuddelen av dem utgörs av elever med svag teoretisk begåvning. Det är ungefär 13 procent av eleverna som har en svag teoretisk begåvning. Gemensamt för dem är att de lär sig långsamt. De behöver en undervisning som anpassas till deras förutsättningar att lära. Idag fungerar skolan dåligt för dem.

Så länge skolan envisas med att ha en gräns för godkänt kommer vi alltid att ha en liten andel elever som inte klarar skolans kunskapskrav. För dessa elever betyder kunskapskraven stigmatisering och utslagning. Generella fortbildningssatsningar, som det nyligen avslutade Matematiklyftet, har små effekter för elever med låga prestationer i matematik. Vill man förbättra situationen för dem så är det riktade insatser till gruppen som behöver göras. Sådana insatser saknas idag.

Skillnader i skolresultat mellan kommuner är stora. Detta är inget nytt. Det betyder något för eleven vilken skola den går i och i vilken kommun den råkar bo i. Likvärdigheten har blivit en chimär. När andelen elever som misslyckas med skolmatematiken blir alltför stor så har vi fått en dysfunktionell skola. I utanförskapsområdena är detta tydligt. Vi kan också se det i små landsbygdskommuner med låg utbildningsnivå i befolkningen.

Det är därför intressant att artikeln problematiserar läget i två sådana kommuner, Örebro och Vingåker. I Örebro satsar kommunen på att lägga ned skolor som inte längre fungerar. Istället ska man bygga upp stora, centralt belägna 7–9 skolor för att komma tillrätta med dåliga skolresultat och bostadssegregation. Finns det något som talar för att satsningen kommer att lyckas? Knappast. Det förefaller mest vara ett desperat högriskprojekt.

Landsbygdskommunen Vingåker dras med låga skolresultat och hög andel obehöriga lärare. Lärarbristen är en av de stora utmaningarna som framför allt landets mindre kommuner står inför. Ständiga lärarbyten på högstadiet är en erfarenhet som allt fler elever tvingas göra. Den viktiga kontinuiteten i undervisningen bryts. Konsekvensen blir dåliga skolresultat. Lärarförsörjningen är statens ansvar, inte kommunernas.

Inte underkänt, men situationen för skolan är bekymmersam. Värre är att skolmyndigheter och kommuner tycks sakna strategier för att möta de utmaningar som skolan står inför.

Arne Engström, docent i matematikdidaktik Karlstads universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev