Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Möjligheten att fritt välja skola är inte hotad

Den borgerliga dogmen om att överlåta åt marknaden att lösa alla problem leder till att samhället misslyckas med att möta elevernas efterfrågan och drömmar. Konsekvensen blir en inskränkning av elevernas valfrihet.

Publicerad: 28 januari 2016, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stockholms stad planerar en offensiv strategi för att bygga ut gymnasieskolan. Alla kommuner i länet måste kraftsamla för att klara de utmaningar som väntar.


Ämnen i artikeln:

SkolvalSocialdemokraternaGymnasieutbildning

REPLIK till det debattinlägg Malin Danielsson (L) med flera skrev i Dagens Samhälle (25 januari):

Det är med stolthet jag kan konstatera att Stockholms kommunala gymnasieskolor har hög kvalitet och bedriver attraktiva utbildningar som lockar elever från hela regionen.

Jag värnar elevernas valfrihet och bejakar deras möjlighet att på lika villkor söka till gymnasieskolor inom länets gymnasiesamverkan. Elevernas möjlighet att fritt välja gymnasium är inte hotad.

Den dragningskraft som Stockholms innerstad har på länets ungdomar är något som vi politiker måste förhålla oss till.

Vi ska svara upp mot de strömningar som finns bland eleverna och erbjuda kvalitativa och attraktiva lärandemiljöer som de efterfrågar.

Det är därför som Stockholms stad kommer att ta fram en offensiv strategi för att bygga ut gymnasieskolan och det är därför som vi har initierat ett utvecklingsarbete för att skapa gymnasiekluster i kollektivtrafiknära lägen.

Dessa attraktiva lärandemiljöer ska samla ett flertal gymnasieskolor, gärna både kommunala och fristående, med såväl högskole- som yrkesförberedande program.

Här kan skolorna dela på vissa gemensamma funktioner som bibliotek, idrottssalar, restauranger och hälsovård.

På så sätt skapas ett attraktivt campus som möjliggör för fler ungdomar att nå sina drömmars mål och även lära känna jämnåriga från olika delar av regionen.

Samtidigt är den gymnasieutbyggnad som krävs i regionen kostsam och ett ökat tryck mot Stockholms innerstad innebär att lokalkostnaderna per elev ökar.

Dagens situation innebär att Stockholm tar ett oproportionerligt stort ekonomiskt ansvar för de investeringar som behövs.  Även om Stockholm får ersättning för eleverna kompenserar det inte för byggkostnaderna i sin helhet.

Här efterfrågar jag en ökad samverkan inom länet och ett ökat ansvarstagande från länskommunerna.

Den borgerliga dogmen om att överlåta åt marknaden att lösa alla problem leder i praktiken till att samhället misslyckas med att möta elevernas efterfrågan och drömmar. Här finner vi den största inskränkningen av elevernas valfrihet.

Alla kommuner i länet måste kraftsamla för att klara utbyggnaden av gymnasieskolan och det är därför som jag vill se en fördjupad samverkan inom Kommunförbundet Stockholms län, som hittills har saknat en gemensam utbudsplanering.

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev