Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Modern teknik löser skolans problem

Den svenska skolan har allvarliga, kritiska och ständigt ökande problem. En förklaring är att den sitter fastlåst i ett 150 år gammalt undervisningssystem, vilket med tiden har blivit ineffektivt och förlegat. Lösningen är ny teknik.

Publicerad: 7 augusti 2018, 09:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattören ser modern teknik som lösningen på skolans problem.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

UtbildningIt

Lärarnas kapacitet att lära ut – både kvantitativt och kvalitativt – har varit konstant sedan 1960-talet. Samtidigt har kunskapsmängden – allt eleverna förvänts lära sig ökat dramatiskt – vilket gör att undervisningen inte räcker till.

En normal klass har i dag ungefär 20 timmar lärarledd undervisning i veckan, vilket innebär sammanlagt 700 timmar på år. Om du delar det med snittantalet elever – 30 – blir det 25 timmar per elev och år.

Normal arbetstid i resten av samhället är dock 40 timmar i veckan, 45 veckor per år, vilket blir sammanlagt 1 800 timmar. Eleverna har med andra ord 1 100 timmar "egen-tid" som de kan använda för studier. Denna tid tillbringar en stor mängd elever i dag helt utan handledning eller stöd. Och dessutom i en miljö full av vilseledande attraktioner och lockelser.

Detta är, enligt mig, den primära orsaken till skolproblemen samt till andra svåra ungdomsproblem som sysslolöshet, arbetslöshet, avsaknad av framtidshopp, utanförskap, gängbildning, kriminalitet, etcetera. 

Lärarnas undervisningskapacitet kan dock aldrig ökas till nödvändig nivå, även om vi; väsentligt förbättrar lärarutbildningen; ger lärarna högre prestige; fördubblar antalet lärare och betalar dem dubbelt så mycket! Skolproblemet kan därför aldrig lösas på med lärarrelaterade åtgärder. 

Den enda effektiva och hållbara lösningen på skolproblemen är att individualisera och digitalisera kunskapsundervisningen och ersätta läraren-som-undervisare med en kunskapsdator – iKnow eller iLearn - som med 24/7 kapacitet året runt kan ge varje elev en personifierad undervisning av högsta kvalitet.

Denna teknologi finns idag helt utvecklad och är tillgänglig genom till exempel The Khan Academy som i dag undervisar cirka 100 miljoner elever i 190 länder på detta sätt, och tekniken presenterades även för Världsbanken i juni 2016.

För att applicera denna teknologi i ett allmänt skolsystem krävs en helt ny organisation, vilken också ska kunna ge plats åt ett utökat kursinnehåll för att motsvara den moderna tidens krav. Detta har utretts av två internationella UNESCO-kommissioner och med deras förslag och med modern teknik kan vi nu skapa en skola; där samtliga elever får en individuellt anpassad, förstklassig, likvärdig, modern och fullständig utbildning på heltid; där lärarna, i stället för undervisare och betygssättare, blir utbildningsledare och inspiratörer; där alla skolor oavsett var de är belägna får samma toppkvalitet; och där skolkostnaderna för kommunerna halveras – se ”Sveriges Nya Grundskola” som också ger ytterligare information.

Tag bort skolan ur valdebatten och låt oss efter valet starta en ny, samordnad och gemensam aktion för att med modern teknik skapa en ny skola som i särklass kommer att bli bäst i världen.

Lennart Swahn, Sweducation, fd lektor och rektor inom teknisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsexpert vid The World Bank, Unesco, ILO och Sida

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

UtbildningIt

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev