Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Missa inte att satsa på lärarutbildningen

På söndag ska vi rösta på den politik som ska styra Sverige de kommande fyra åren. Det är dags att vi då får en politik som tar itu med skolans utmaningar och de sjunkande resultaten. Skolan behöver inte tidigare betygssättning, ordningsbetyg eller ett orimligt fokus på nationella prov och internationella kunskapsmätningar - men skolan måste vara en politisk prioritering och där får inte satsningar på lärarutbildningen missas.

Publicerad: 12 september 2014, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationForskningspolitikLärarbrist

23 procent av lärarstudenterna upplever sig inte förberedda på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), dessutom säger var femte lärarstudent att handledaren inte varit förberedd för mottagandet. När Lärarförbundet Student nåddes av siffrorna om de höga avhoppen från lärarutbildningen lät vi göra en undersökning om lärarstudenternas VFU. Det är alarmerande siffror som visat sig och studenterna vittnar om ett behov av kvalitétshöjande insatser.

Två av fem säger att högskolan förberett dem väl och varannan upplever att handledaren varit välförberedd på att studenten ska komma på VFU. Nästan varannan upplever att det är stark koppling mellan teori och praktik. Skillnaderna i studenternas uppfattning säger oss att olikheterna är stora över landet. Vi måste bygga på det som fungerar och säkra lärarutbildningens kvalité nationellt.

Lärarförbundet Student har tre punkter för en bättre lärarutbildning:

1. Ingen student ska behöva känna sig oförberedd när VFU:n påbörjas. När det nuvarande regeringen presenterade förslaget om en ny lärarutbildning, “Bäst i klassen”, tydliggjordes också den verksamhetsförlagda utbildningens plats. En stärkt VFU är av vikt för att studenterna ska kunna omsätta de teoretiska kunskaperna till praktisk färdighet. Därför måste man satsa på VFU:n. Universiteten och högskolorna måste ta ansvar för att ta in verksamhetsnära forskning i utbildningen vilket bättre förbereder studenterna på den verksamhetsförlagda delen, och de måste se till att alla studenter får information och en VFU-handledare i god tid innan VFU-perioden börjar.

2. De lokala lärarutbildarna måste få utbildning, tid och lön för sitt handledaruppdrag. Karriärtjänster har införts i skolan, det är viktigt att också förskolan och fritidshemmen inkluderas i de satsningarna. Men Lärarförbundet Student vill se mer än förstelärare och lektorer. Vi tycker att det är viktigt att VFU-handledning leder till ett lönepåslag samt en garanti till handledarutbildning och kontinuerlig vidareutbildning. Därtill måste kommunikationen mellan universiteten och VFU-skolorna förbättras.

3. Anslagen till den verksamhetsnära forskningen måste öka. Regeringen måste prioritera utbildningsvetenskap, och särskilt den verksamhetsnära forskningen med fokus på hur lärarna jobbar i skolan. Lärarförbundet Student menar att det dels kan göras genom att Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté får till uppdrag att rikta medel mot den verksamhetsnära forskningen, och dels genom att det kommande Skolforskningsinstitutet får ett initierande uppdrag.

Att prioritera lärarutbildningen och den verksamhetsförlagda delens roll är ett uppdrag som Sveriges nya regering inte får missa. Sveriges nya regering måste uppvärdera läraryrket och få fler att söka till lärarutbildningen. Det är rätt fokus i svensk skoldebatt.

Tomas Selin, ordförande Lärarförbundet student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev