Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Minska lärarnas arbetsbörda

Genom att införa externa examinatorer som rättar de nationella proven skulle lärarna få fler karriärmöjligheter, ges mer tid till huvuduppdraget och skolan få stärkt rättssäkerhet och likvärdighet i betygsbedömningen.

Publicerad: 27 januari 2012, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Sverige är ett bra land att leva i, och vi har mycket att vara stolta över. Särskilt stolta är vi att leva i ett land där utbildningen finns till för alla och ska hjälpa unga människor att utvecklas till fria och självständiga personer med en grund att stå på i det fortsatta livet. Men för den som inte får den hjälp och det stöd som skolan ska ge, väntar ofta ett liv präglat av utanförskap och arbetslöshet. Den mänskliga kostnaden blir stor när skolan inte kan leverera.

De senaste 10 åren har nästan 30 procent av avgångseleverna saknat fullständiga betyg och en fjärdedel har slagits ut från gymnasieskolan. Det är alarmerande siffror, och kräver flera skolreformer för att komma till rätta med. Vi vet att priset för att inte göra något är stort. Att bekämpa utanförskapet måste börja i skolan, eftersom det är i en bristfällig utbildning som utanförskapet gror. Det finns många idéer för att lösa bristerna i den svenska skolan, här kommer ett axplock:

Vi har under det senaste året träffat lärare som berättat att det viktigaste skolorna måste fokusera på, vid sidan av löneutvecklingsfrågan är att lätta på arbetsbördan så att lärarna kan få mer tid för att hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen. När lärare inte har tid att vara lärare drabbar det eleverna i form av fortsatt utslussning till utanförskap. Därför föreslår vi att man bör införa externa examinatorer som kan rätta de nationella proven. En sådan reform bör bli ett tillägg i den statliga karriärtjänstreformen vilket skulle leda till ytterligare karriärmöjligheter för lärare, lätta på arbetsbördan för hela lärarkåren så lärarna kan fokusera på huvuduppdraget men även stärka rättssäkerheten och likvärdigheten i betygsbedömningen av eleverna.

Varje elev är unik och har rätt till att få tillgång till världens bästa utbildning, därför är det inte rimligt att elever med olika behov och förutsättningar måste uppnå målen på lika många timmar. Det viktigaste är inte antalet undervisningstimmar eleverna tillbringar i klassrummen utan vad de faktiskt lär sig. Undervisning utan en timplan har testats på 900 skolor runtom i Sverige. Resultatet visade att det är fler elever som når målen, i synnerhet de som i vanliga fall har allra svårast lyckas i skolan. Gör ändringar i skollagen så att rektorer och lärare kan planera undervisningen och inlärningen på annorlunda sätt. För att säkerställa god kvalitet bör skolinspektionen och lokala tjänstemän få starkare muskler att följa upp utvecklingen.

För att minska antalet felval och minska kostnaderna behövs ett nationellt lyft för landets studie- och yrkesvägledare i liknande modell som lärarlyftet. Utbildningsväsendet och arbetsmarknaden förändras i stort sätt dagligen, därför behövs det kompetenta vägledare som kan hjälpa varje enskild elev att göra ett bra skolval. Därutöver bör skolorna inte vara främmande för att ta hjälp av andra aktörer, såsom bemannings- och rekryteringsföretag för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Forskning och erfarenheter visar att elever som har tidig arbetslivserfarenhet även har lättare att få jobb efter studietiden.

För att fler elever ska uppnå kunskapsmålen och för att vi ska bryta utanförskapet måste vi ha ett utbildningsväsende som ser varje enskild elev, erbjuder en högkvalitativ utbildning och sänker trösklarna till arbete. Det är när man strävar efter jämlika livschanser som fler elever kan nå sina livs drömmar och som vi tillsammans kan ta ett kliv mot framtiden.

Edvin Alam, ledamot (M) Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna

Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd i Växjö (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev