Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Marknadshyror ligger i vårt uppdrag

Om ett statligt ägt fastighetsbolag inte utgår från en marknadsmässig grund blir det en snedvridning av konkurrensen i relation till privata fastighetsbolag som inte kan frångå marknadshyra i sin verksamhet. Det i sin tur skulle drabba de lärosäten som inte hyr av oss, skriver Akademiska hus i en replik till Gröna studenter och Grön ungdom.

Publicerad: 8 oktober 2015, 08:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Långt ifrån alla hyr av oss. På vissa studieorter finns vi inte alls. I Lund är vår marknadsandel 60 procent medan vi i Malmö har 14 procent, skriver Akademiska hus. \

Foto: Lasse Strandberg/Akademiska hus


Ämnen i artikeln:

HögskolanKonkurrensEkonomisk politik

Gröna Studenter Stockholmsregionen och Grön Ungdom Stockholmsregionen lyfter i sin artikel i Dagens Samhälle nyligen fram åsikter om att Akademiska Hus har ”monopol på lokaluthyrningen i de lärosäten där de verkar” och hyror som ”ofta ligger långt över marknadspriset”.

Låt oss en gång för alla reda ut dessa felaktiga uppfattningar: Enligt vårt uppdrag, som uppdaterades så sent som i december 2013 efter en genomlysning av bolaget, ska vi verka på marknadsmässiga villkor och i konkurrens. I genomsnitt har vi en marknadsandel på 61 procent, vilket innebär att vi är en av flera aktörer på en öppen marknad där kunderna kan förhandla sig till den lösning som bäst tillgodoser deras behov.

Lärosätena kan hyra av vem de vill och idag finns drygt 300 andra fastighetsbolag som också hyr ut lokaler till lärosäten. Långt ifrån alla hyr alltså av Akademiska Hus och på vissa studieorter finns vi inte alls. I Göteborg har vi en marknadsandel på cirka 50 procent, i Lund ligger den på runt 60 procent medan vi i Malmö har 14 procent och i Stockholm 76 procent.

På de orter där vi har en stark ställning säkrar vi vår marknadsmässighet på en rad sätt. För att släppa in andra aktörer har Akademiska Hus vid flera tillfällen sålt eller hyrt ut mark för att exempelvis bidra till att fler studentbostäder kan byggas på eller i anslutning till campus. Vi samarbetar också med andra fastighetsbolag, exempelvis med Chalmersfastigheter kring utvecklingen av Medicinarberget och Campus Johanneberg i Göteborg.

Det ligger i Akademiska Hus uppdrag att ta ut marknadsmässiga hyror. Anslaget från staten till lärosätena är dessutom anpassade för att täcka lokalkostnader. Om ett statligt ägt fastighetsbolag börjar subventionera hyror genom att inte utgå från en marknadsmässig grund blir det en snedvridning av konkurrensen i relation till andra, privata fastighetsbolag som inte kan frångå marknadshyra i sin verksamhet. Det i sin tur skulle drabba de lärosäten som inte hyr av oss.

Akademiska Hus hyror ligger i snitt i nivå med andra hyresvärdar för universitet och högskolor i Sverige. Vi väger in risk och kostnader för exempelvis byggnation och förvaltning på samma sätt som andra fastighetsföretag. Vi tar också hänsyn till den generella marknadshyresnivån som gäller för orten, läget, typ av fastighet och kontraktstid. År 2014 genomfördes en översyn av Akademiska Hus hyressättning som resulterade i säkerställande av ökad transparens och marknadsmässiga parametrar.

I debattartikeln tar författarna upp alternativen att sälja ut Akademiska Hus verksamhet och/eller ge lärosätena eget ansvar för fastigheterna. Detta vore att göra ”Kunskapsnationen Sverige”, som nämns i artikeln, en stor otjänst. Eftersom vi är verksamma på en lång rad universitets- och högskoleorter har vi genom åren fått en unik kännedom om svenska lärosätens avancerade vardag, behov och önskemål. Att vi finns i hela landet ger oss möjlighet att effektivisera och överföra goda idéer från en del av landet till en annan, som kommer alla våra kunder till nytta.

Det är med denna samlade kunskap i bagaget som vi gör det vi är bäst på – att i nära samarbete med studenter, lärare, forskare, samhällsföreträdare och näringsliv fortsätta att skapa nya kunskapsmiljöer, fler studentbostäder och attraktivare campusområden som tillsammans stärker Sverige som kunskapsnation.

Kerstin Lindberg Göransson, vd Akademiska Hus

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev