Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Män är lösningen på lärarbristen

Lärarbristen är ett akut samhällsproblem. För att lösa det måste vi locka fler män till läraryrket genom att göra upp med förlegade könsroller som är djupt rotade i vårt samhällsbygge.

Publicerad: 27 augusti 2018, 09:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärarbristLärareLärarutbildningJämställdhet

Rop på högre antagningskrav till lärarutbildningarna, ordväxling om färre eller fler utbildningsplatser och debatt om lämplighetsprov duggar tätt i dessa tider. Samtidigt öppnar skolor sina dörrar för terminen och klassrum fylls av elever. Men i alldeles för många klassrum saknas lärare. Rektorer söker med ljus och lykta efter behörig personal till sin verksamhet samtidigt som politiker avlägger stora vallöften. Lärarbristen är det verkligt akuta samhällsproblemet och för att lösa det måste vi syna våra samhällsnormer i sömmarna.

Antalet sökande till lärarutbildningarna har gått ner i år, precis som förra året. Sökande till lärarutbildningarna generellt har minskat med 5,4 procent jämfört med 2017. Mest hisnande är det minskade antalet sökande till förskolelärarutbildningarna. Där har det minskat med 13,3 procent. Hur är det möjligt att en utbildning som leder till en i princip garanterad anställning och som innebär ett kreativt och stimulerande arbete inte attraherar fler?

Svaret på den frågan är inte enkel. Det finns en sammansättning av problem med arbetsmiljö, villkor och lön som gör yrket mindre attraktivt än andra likvärdiga akademiska utbildningar. Den problematiken måste tas på allvar av makthavare. Men det finns också en annan sida av problemet: själva rekryteringen till utbildningarna.

De senaste veckorna har makthavare och opinionsbildare tävlat om att smutskasta lärarstudenter och lärarstudenters förkunskaper. I stället för att gasta om vilka krav som ska ställas vid antagning borde vi titta på vilka som faktiskt söker till utbildningarna. Om söktrycket till utbildningarna ökar löser sig ju faktiskt gallringen av studenter vid antagning av sig självt, vilket är mycket mer önskvärt än särskilda regler för antagning till just lärarutbildningarna.

Nära 10 000 personer sökte till en förskollärarutbildning inför höstterminen 2018. 1000 av dem var män. Endast en av tio sökande är alltså en man! Liknande siffror finns också att se bland sökande till grundlärarutbildningarna. Om fler män kan lockas till läraryrket har vi ett recept för att både lösa lärarbristen, och för att få upp det genomsnittliga meritvärdet vid antagning. Ju fler sökande, desto svårare blir det nämligen att komma in på utbildningen.

Så varför vill män inte bli förskollärare eller grundskollärare? Såklart för att det är dåligt betalt. Såklart för att det är för hög arbetsbelastning. Och såklart för att det fortfarande råder en patriarkal könsmaktsordning där traditionellt kvinnodominerade yrken inte värderas lika högt som traditionellt manliga. Att undervisa yngre barn ses fortfarande, av många, som en traditionellt kvinnlig uppgift och det avskräcker män från att söka. Dessutom finns det en gigantisk brist på manliga förebilder. För att våga gå utanför de traditionella könsrollerna behöver vi förebilder av flera kön i både förskola och skola.

Vill vi på allvar få bukt med lärarbristen måste vi också göra upp med de förlegade könsroller som sitter djupare i vårt samhällsbygge än vad vi pratar om. Vi måste erkänna det verkliga värdet i det som i dag är kvinnodominerade yrken.

I förskolan läggs grunden för hela livets lärande. Där ska barn mötas av en verksamhet som präglas av jämställdhet, rättvisa och alla människors lika värde. Det har vi gemensamt bestämt genom läroplanen för förskolan. Det kräver att vi gör upp med förlegade och begränsande normer, och att fler män kan och vill ta plats i undervisningen av våra yngre elever. Först när vi kommer så långt lär vi få till stånd löner och villkor för lärare och förskollärare som kan mäta sig med andra likvärdiga akademikeryrken.

Matilda Gustafsson, ordförande Lärarförbundet Student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev