Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

M: Utländska lärare kan rädda den svenska skolan

Vi moderater ser allvarligt på de svaga resultaten och den stora ojämlikheten i skolan. Varje elev ska ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen. Svensk utbildningspolitik ska präglas mer av höga förväntningar och arbetsro i klassrummen, tydliga krav och framför allt ha fokus på att höja elevers kunskaper, skriver Erik Bengtzboe, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.

Publicerad: 11 maj 2018, 09:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det ska vara lugn och ro i svenska skolan.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Lärare

En bra skola som rustar alla våra elever med kunskap är något av det viktigaste samhället kan bidra med för att fler människor ska få en hoppfull framtid. I Moderaternas budgetförslag är därför skolan en tydlig prioritering. Vi vill se fler skickliga lärare i klassrummen, större fokus på elevernas kunskaper med fler timmar i svenska och matematik, obligatorisk läxhjälp och lovskola.

Den svenska skolans formkurva pekar åt rätt håll. Men skolan dras fortfarande med stora utmaningar. Lärarbristen har förvärrats. Förra året lämnade nära var femte grundskolelev nian utan att vara behörig till gymnasiet.

Lärare och elever vittnar om stök och otrygghet i skolan  det bekräftas även av resultat från Pisa-undersökningen. Så ska det inte vara. Lärare och rektorer behöver få tydligare ansvar och befogenheter att ingripa, de måste även se till att brott polisanmäls.

I Moderaternas vårbudget satsar vi därför på:

1. Statligt rekryteringsprogram för att locka lärare från utlandet

Bristen på skickliga lärare i våra klassrum är en av våra största utmaningar. Vi prioriterar därför reformer som varaktigt höjer läraryrkets attraktivitet. Det handlar om goda arbetsmiljövillkor där lärare ges större möjligheter att fokusera på undervisningen i stället för kringuppgifter. Det handlar också om högre löner och bättre utvecklingsmöjligheter i yrket.

Därför vill vi fortsätta att utveckla karriärtjänstreformen, men det räcker inte. I syfte att möta den stora lärarbristen vill Moderaterna inrätta ett statligt rekryteringsprogram för att locka skickliga lärare från utlandet. För detta avsätter vi 100 miljoner kronor för att kunna locka 5000 lärare från utlandet fram till 2024.

2. En timme mer i undervisningstid per dag med fokus på svenska och matematik

Jämfört med elever i andra länder får en elev i svensk skola nästan ett helt år mindre undervisningstid under grundskoleåren. Moderaterna vill utöka undervisningstiden i skolan med en timme per dag i lågstadiet. Samtidigt vill vi införa lärarassistenter för att lärare ska kunna lägga mer tid på undervisning och mindre tid på administration.

Idag utgör svenska och matematik lite mer än hälften av timplanen för grundskolan. Moderaterna vill utöka detta så att svenska och matematik utgör två tredjedelar av undervisningen på lågstadiet. Det innebär att tre av de fem nya undervisningstimmarna som vi vill införa per vecka ska avsättas till svenska och matematik.

3. Obligatorisk läxhjälp och lovskola.

Moderaterna vill införa obligatorisk läxhjälp, det vill säga en skyldighet för kommuner och fristående huvudmän att erbjuda läxhjälp till alla elever från årskurs 4 till 9. Moderaterna vill också utöka satsningen på lovskola och införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola i fyra veckor i årskurs 6 till årskurs 9.

Vi moderater ser allvarligt på de svaga resultaten och den stora ojämlikheten i skolan. Varje elev ska ges rätt förutsättningar att nå kunskapsmålen. Svensk utbildningspolitik ska präglas mer av höga förväntningar och arbetsro i klassrummen, tydliga krav och framför allt ha fokus på att höja elevers kunskaper.

Genom att stärka skolan lägger vi grunden för en hoppfull framtid för fler, det går vi till val på.

Erik Bengtzboe, skolpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lärare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev