Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

M: Så skapar vi en bättre skola för nyanlända

Alla barn som anlänt till Sverige ska så snabbt som möjligt börja skolan. Framförallt måste de få stöd i svenska språket. Moderaterna föreslår därför en rad åtgärder för en bättre skola för nyanlända.

Publicerad: 16 mars 2016, 10:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Övergången mellan förberedelseklass till ordinarie klass behöver stärkas för att den som går vidare ska vara väl förberedd.


Ämnen i artikeln:

PisaFlyktingmottagandeSegregationFlyktingbarn

Nyligen presenterade Skolverket en rapport som undersöker invandringens effekter på skolresultaten. Skolverkets analys visar att de fallande kunskapsresultaten bara till viss del kan förklaras av ökad andel utlandsfödda elever. Men analysen visar också att betydelsen har ökat under de senaste åren, och att andelen utlandsfödda som inte är behöriga till gymnasiet ökar.

De fallande skolresultaten ställer krav på politiker att genomföra reformer som gör att eleverna lär sig mer i skolan. Det ställer också krav på att skolan måste fokusera mer på kunskap och kvalitet i undervisningen.

Därför satsar vi bland annat på mer matematik, höjda lärarlöner och lärarassistenter för att sätta fokus på kunskap i skolan. Men det krävs också riktade insatser mot utlandsfödda elever.

Moderaternas utgångspunkt är att alla barn som anlänt till Sverige så snabbt som möjligt ska börja eller fortsätta sin skolgång. Framförallt handlar det om att få stöd i svenska språket.

Vi föreslår därför en rad åtgärder för en bättre skola för nyanlända:

1. Tydligare kunskapskontroller i förberedelseklasserna.

I dag är det otydligt vilka kunskaper som krävs för nyanlända elever att gå vidare från förberedelseklass till ordinarie klass. Övergången mellan förberedelseklass till ordinarie klass behöver stärkas för att den som går vidare ska vara väl förberedd.

Vi vill därför att Skolverket tar fram underlag för vilka kunskapsmål en elev bör uppnå för att få gå vidare till en ordinarie klass.

2. Större möjligheter för lärare att låta elever som inte når kunskapsmålen gå om en årskurs.

Ingen elev ska slussas vidare till en klass och en nivå som han eller hon inte klarar av. Därför måste elevernas kunskapsnivå och måluppfyllelse få ett större fokus när eleverna ska gå vidare i skolan. Det handlar om att se varje elev och att eleven ska få det stöd som den behöver.

Vi vill därför i ett första steg skärpa skolförordningen och stärka lärares möjligheter att avgöra om en elev ska gå om en årskurs. På sikt ska alla elever klara målen för att få gå vidare.

3. Utforma ett nytt program som kombinerar språkintroduktion och yrkesintroduktion.

Många nyanlända elever vill börja på yrkesintroduktion där de kan träna sina yrkesfärdigheter under tiden som de kompletterar sin behörighet på gymnasiets program språkintroduktion. Dagens regler innebär dock att eleverna kan få svårt att kombinera utbildningarna. Det behöver i stället bli möjligt att lära sig svenska, läsa in grundskolebehörighet och samtidigt lära sig ett yrke.

Vi vill därför ändra skollagen och möjliggöra för ett nytt gymnasieprogram, som kombinerar innehållet i programmen Språkintroduktion och Yrkesintroduktion för att nyanlända elever snabbare ska få en utbildning som leder till jobb.

Regeringen saknar konkreta förslag för att nyanlända elever snabbare ska komma in i skolan. Man har ingen vision eller idé om hur kunskap ska vara i fokus för Sveriges elever, oavsett om man är nyanländ, med invandrarbakgrund eller inte.

Regeringen har under 1,5 år inte presenterat någon långsiktig plan som fångar upp skolans alla olika delar. I riksdagen agerar Socialdemokraterna och regeringen bromskloss i avgörande frågor som stärker elevernas lärande i skolan.

Flyktingkrisen kommer att påverka samhället under lång tid. Det kommer att krävas resurser och innebära att prioriteringar behöver genomföras. I det arbetet kommer skolan vara undantaget. Moderaternas löfte är att inga besparingar ska påverka skolan. Samtidigt fortsätter vi att utveckla vår politik för att alla elever i den svenska skolan ska få en bättre skolgång.

Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev