tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

M: Fjärrundervisningen ska vara ansvarsfull

Vårt ställningstagande om fjärrundervisning handlar inte om att vara en lättsinnig opposition, som Johanna Jaara Åstrand skriver i en replik (27/11). För Moderaternas del handlar det om att skapa bästa möjliga skola för så många elever som möjligt.

Publicerad: 4 december 2018, 14:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärarbristLärarlönerSkolanUtbildningLärareGlesbygdLandsbygdPedagogikIt

SLUTREPLIK I dag saknas behöriga lärare på många ställen och i många skolor. För att komma till rätta med lärarbristen behövs åtgärder på såväl kortare som på längre sikt. På sikt behövs högre löner, fler karriärtjänster, bättre arbetsvillkor, individuella kompetensplaner, en uppdaterad lärarutbildning för att locka fler till läraryrket, minskad administration och avlastning av lärares kringuppgifter. Statusen måste höjas, och lärare måste få vara just lärare.

Lärarbristen behöver dock hanteras även på kort sikt, inte minst för elevernas skull. När det inte finns ett bästa-alternativ på bordet, tillräckligt med behöriga lärare på alla skolor i Sverige, så väljer vi det näst bästa alternativet; mer fjärrundervisning med behöriga lärare. Alternativet är att undervisningen bedrivs av obehöriga, eller inte alls.

För Moderaternas del handlar det inte om att fjärrundervisning ska ersätta lärarna, fjärrundervisning är ett komplement till lärarledda lektioner i klassrummet. Ett viktigt komplement, framför allt för de skolor på landsbygden, som har särskilt svårt att rekrytera behöriga lärare.

Vi är väl medvetna om att en kunnig, välutbildad och behörig lärare är det bästa vi har att ge eleverna i skolan. Lärarna är skolans viktigaste resurs, och kvalitet i skolan uppstår bara i mötet mellan lärare och elev. Där har vi ingen annan uppfattning än Jaara Åstrand och Lärarförbundet.

Precis som Jaara Åstrand poängterar i sin artikel mycket väl, så har läraren ett stort ansvar för att följa elevens utveckling, ge svar på frågor, ge stöd och inte minst upptäcka om en elev är på väg att missa målen. Samverkan med andra lärare och andra funktioner inom skolan men också med föräldrar riskerar att bli försämras med distansundervisning. Det är i grunden kloka synpunkter som vi tar på allvar, och som av naturliga skäl även i framtiden kommer begränsa användandet av fjärrundervisning.

Moderaterna vill gå vidare med mer fjärrundervisning i flera ämnen än idag. Vi vill göra det på ett ansvarsfullt sätt med ett strikt ramverk för hur detta ska göras.

Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev