Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Läxhjälp för alla

Socialdemokratins grundläggande värdering om människors lika värde skall självklart också gälla i skolan. Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några få barn, utan alla elever ska erbjudas samma möjlighet.

Publicerad: 22 november 2012, 06:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Rut

Läxhjälp ska erbjudas oberoende av föräldrarnas ekonomi, egna förmåga att hjälpa till eller möjlighet att tidsmässigt få ihop vardagen. Det ska vara upp till skolan att organisera läxhjälpen på det sätt som skolan ser fungerar bäst.

För de yngre barnen ser vi socialdemokrater att läxhjälpen företrädesvis borde bedrivas inom ramen för det som kallas fritids, skolbarnomsorgen. På fritids finns drygt åtta av tio elever på lågstadiet under eftermiddagarna. Vi ser också gärna att skolor samarbetar med ideella föreningar för att erbjuda alla elever läxhjälp, så sker på många skolor redan idag.

Den borgerliga regeringen vill istället att läxhjälpen ska ingå i avdraget för hushållstjänster. Det kommer att drabba de som har de besvärligaste förutsättningarna hemma. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och elevers skolresultat är väl belagda.

Vi socialdemokrater tycker därför att det är kommunernas ansvar att se till att eleverna har tillgång till hjälp- och stödundervisning. En tillgång som ska vara oberoende av föräldrarnas ekonomi och sociala situation i övrigt.

Vi är övertygade om att det så kallade läxhjälpsavdraget inte kommer att nå de elever som bäst behöver stödet utan ytterligare öka klyfterna och orättvisorna i Sverige.

Frågan om läxor och läxhjälp är en viktig utbildningspolitisk och pedagogisk fråga. Därför är det märkligt att regeringen vill se den som en skattefråga som gynnar vissa men inte alla. Argumenten om stimulans till fler företag och fler jobb är ihåliga. Dessa jobb kan skapas i skolan med fler lärare.

Återigen visar regeringen att kärnan i dess politik är att sänka skatterna i syfte att ändra den nordiska modellen för välfärdsstaten. Den generella och behovsinriktade välfärden ska ersättas av en välfärd där individens köpkraft avgör vilken kvalitet han eller hon får på välfärdstjänsterna. Skolresultat och bättre betyg ska kunna köpas för pengar.

Gamla sanningar upprepar sig. Trettiotalets klassamhälle skall återinföras. Högern förnekar sig aldrig.

Anders Karlsson, riksdagsledamot (S), Landskrona

Peter Persson, riksdagsledamot (S), Jönköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Rut

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev