Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt skolorna hyra in specialistkompetens

En ny studie visar att den svenska skolmarknaden på flera sätt fungerar bra, men kan bli bättre. Med mer specialisering och differentiering kan utvecklingen bli mer dynamisk. Därför borde skolor få köpa in undervisning från företag som specialiserar sig på vissa ämnen.

Publicerad: 30 april 2013, 08:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Den svenska skoldebatten handlar i stor utsträckning om att positionera sig för eller emot vinster. Ofta är den också tillbakablickande, där debattörerna försöker peka ut vilka reformer som bär ansvaret för de sjunkande skolresultaten. Men inget i forskningen tyder på att vinster är en del av problemet, och vi kommer inte framåt genom att backa bandet. Allt tyder på att skolmarknaden är här för att stanna, och då bör vi fokusera på att få den att fungera så bra som möjligt.

I en studie med titeln Skolmarknaden – nya vägar framåt sammanfattar vi den forskning som finns om den svenska skolmarknaden och presenterar några förslag till förbättringar. Studien har tagits fram inom ramen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, ett samarbete mellan tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Stiftelsen Leading Health Care.

I vår forskningssammanställning kan vi konstatera att skolval och friskolor inte verkar ha haft några stora effekter på skolresultaten. Friskolorna har överlag bättre resultat än kommunala skolor. I de kommuner där de kommunala skolorna möter konkurrens från friskolor verkar även resultaten i de kommunala skolorna förbättras.

Genom friskolereformen och det fria skolvalet uppstod en skolmarknad. Naturligtvis skiljer den sig på flera sätt från andra marknader eftersom den är helt skattefinansierad och fyller en central samhällsfunktion. Men det finns ändå anledning att se vad som ger goda effekter på liknande områden. En lärdom är att differentiering och specialisering driver utvecklingen inom andra kunskapsproducerande marknader. Ofta arbetar företag genom att koncentrera sig på det de är bäst på och ta in underleverantörer för annat, så att den färdiga varan eller tjänsten ska bli så bra som möjligt till så lågt pris som möjligt.

Skolor har på grund av Skollagens kapitel 23, paragraf 3-5, begränsade möjligheter att specialisera och därmed optimera sitt ”utbildningspaket” genom att köpa in extern specialistkompetens inom ämnen där skolan inte kan erbjuda bästa möjliga utbildning.

Denna begränsning har två negativa effekter. Dels kan inte skolledningen erbjuda högsta kvalitet i alla ämnen, dels begränsas möjligheten för framväxten av specialiserade utbildningsföretag. Denna typ av företag skulle kunna dra nytta av att jobba med flera skolor. Detta skulle i sin tur leda till att den specialiseringstrend som är mycket tydlig inom andra kunskapsintensiva och kunskapsproducerande branscher också skulle kunna realiseras inom grund- och gymnasieskolan.

Skolornas ledningar skulle kunna sätta ihop attraktiva utbildningspaket genom en kombination av utbildning i egen regi och specialister utifrån. Den skola som lyckas erbjuda den mest attraktiva utbildningen kommer över tiden att attrahera fler elever. Denna process kommer i sin tur ge andra skolor incitament att se över sitt erbjudande.

Samtidigt innebär detta att specialiserade utbildningsföretag kan växa fram. Dessa företag (till exempel Matematik AB) kommer att kunna sälja sina tjänster till flera skolor. Möjligheten att specialisera sig ger bland annat möjlighet att dra nytta av stordriftsfördelar och att överföra framgångsrika utbildningsmetoder mellan skolor. Det blir lättare att ordna fram vikarier, lärarna inom företaget kommer att kunna lära sig av varandra och så vidare.

I studien lämnar vi flera förslag för att förbättra skolmarknaden. Huvudslutsatsen är att det är dags att blicka framåt och förbättra det vi har, i stället för att ägna oss åt en fruktlös debatt om att riva upp reformer.

Fredrik Bergström, ek. dr. i nationalekonomi

Emanuel Welander, ek. kand.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev