Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt Skolinspektionen ta över tillsynen

Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller rättssäkert.

Publicerad: 9 maj 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

FSO har länge drivit kravet att tillsynen av de fria förskolorna ska flyttas från kommunerna till Skolinspektionen, skriver Mimmi von Troil.


Ämnen i artikeln:

FörskolaTillsyn

Det faktum att så många olika tillsynsmyndigheter granskar de fria förskolorna har under årens lopp vid upprepade tillfällen visat på olika underlag för tillsynen, bristande kompetens bland de kommunala tjänstemän som utför tillsynen samt en i stor utsträckning varierande kvalitet i den återkoppling som enlig lag ska ske till de granskade fria förskolorna.

Skolinspektionen har nyligen genomfört en uppföljande granskning av kommunernas tillsyn av de fria förskolorna. I rapporten slår Skolinspektionen åter fast att alldeles för få kommuner utför en korrekt tillsyn.

Tillsynen fördes över från staten till kommunerna i den skollag som kom 1985. Kommunerna har alltså haft 31 år på sig att lära sig hur det går till. Hittills har man inte lyckats.

Skollagen säger att förskolan ska vara likvärdig. Alla barn, oavsett vem som är huvudman för förskolan, har rätt till en god pedagogisk utveckling. Barnperspektivet är också grunden för allt som FSO står för. Denna gemensamma värdegrund bygger på principer om demokrati, rättvisa och rättstrygghet.

De flesta är överens om att myndighetsutövning måste ske utifrån de lagar, förordningar och regler som gäller i hela Sverige. Detta garanterar en likvärdig förskola, precis som det står i skollagen. Därför får inte tillsynsmyndigheten, alltså kommunen, tycka om förskolan, den måste förhålla sig till lagstiftningen, helt fri från godtycklighet och privata tjänstemannaåsikter.

FSO har länge drivit kravet att tillsynen av de fria förskolorna ska flyttas från kommunerna till Skolinspektionen, detta för att uppnå just en rättssäker, rättvis och likvärdig förskola, oavsett huvudman.

Resultatet av Skolinspektionens granskning bekräftar med all önskvärd tydlighet FSO:s mening att det finns en stor risk för en bristande rättssäkerhet och en bristfällig rättvisa mellan olika kommuner och i deras hantering av tillsynen av de fria förskolorna.

FSO konstaterar att kommunerna inte på ett professionellt sätt klarar att separera sina olika roller. Kommunerna beslutar om de årliga bidragen till de fria förskolorna. De utövar också tillsyn över de fria förskolorna, och kommunerna är med sina egna förskolor huvudman med samma skyldigheter och rättigheter som de fria förskolorna, och dessutom en konkurrent till dem.

FSO får alltför ofta samtal från förtvivlade medlemmar som har utsatts för en godtycklig tillsyn där beslut och förelägganden inte har stöd i någon lagstiftning. Detta leder ofta till tvister mellan kommuner och fria förskolor, som inte sällan innebär kostsamma och tidskrävande juridiska processer.

Det ställs vidare i dag inga formella kompetenskrav på de kommuner som ska utöva tillsyn.

Det är också mer än rimligt att staten som beslutar om målen också utvärderar hur förskolorna lever upp till dessa krav. Skolinspektionen är redan tillsynsmyndighet för fria förskolor när det gäller arbete mot kränkande behandling (6 kap skollagen).

Kommunala och fria grund- och gymnasieskolor och kommunala förskolor står redan under Skolinspektionens tillsyn. Det är dags att avsluta ett 31-årigt misslyckat experiment, och återföra tillsynen av de fria förskolorna till staten.

Fotnot: FSO Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor i Sverige.

Mimmi von Troil, vd, FSO, Fria förskolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaTillsyn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News