Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt skolinspektionen stänga kommunala skolor

Det är lika viktigt att lyfta upp goda exempel från skolans värd som att belysa varför andra skolor inte fungerar. I det arbetet behöver också Skolinspektionens möjligheter att ingripa mot undermåliga skolor skärpas.

Publicerad: 10 maj 2012, 10:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Skolval

Skolverket presenterade tidigare i veckan en rapport att likvärdigheten i den svenska skolan har minskat under senare år. En av förklaringarna som gavs var att det berodde på det fria skolvalet. Med anledning av att Skolverkets generaldirektör efterlyser större politiskt ansvar presenterar jag några åtgärder får att koppla samman skolval med likvärdighet och hög kvalitet samt resultat i den svenska skolan.

Först och främst är det viktigt att understryka att varje elev som inte når upp till kunskapsmålen samt slås ut från skolan är ett misslyckande för samhället men framför allt för den enskilde individen som löper större risk att hamna i permanent utanförskap. Skolinspektionen måste därför få kraftigare möjligheter att stänga ned skolverksamheter som inte håller måttet och förbjuda huvudmän att få bedriva skolverksamhet. I dagsläget får Skolinspektionen endast stänga ned friskolor. De får däremot inte enligt nuvarande lagstiftningen dra in tillstånd eller stänga ned kommunala enheter. Där får de enbart vidta ett åtgärdsprogram. Det är min bestämda uppfattning att huvudmän som kontinuerligt missköter sina verksamheter inte ska få eller få inneha tillstånd att driva välfärdsverksamheter oavsett driftsform.

Politiska motståndare till skolvalet hävdar att personer med högre utbildningsbakgrund och bättre ekonomi tenderar att göra mer aktiva val och att människor, som oftast kommer ifrån socialt utsatta områden, lämnas kvar på perrongen. Jag håller med om att det är ett problem att människor, oavsett anledning, inte kan göra aktiva val. Anledningen till varför vissa är mer aktiva än andra skiljer sig. Det kan handla om allt ifrån att det finns brister i skolvalsystemet till språkliga hinder. Det kan också vara så enkelt att elever och vårdnadshavare från studieovana hem inte vet att man kan välja själv eller att de inte förstår vad det innebär att välja en utbildning. Frågan jag ställer mig är ifall man därför bör avskaffa skolvalet och återigen låta storleken på plånboken avgöra om man ska få välja skola eller om det istället behövs reformer på både lokalt och nationellt plan som löser knutarna?

Min slutsats är följande: Om problemet är att det finns människor som inte kan göra aktiva val eller att de inte känner att de kan påverka skolsituationen behövs det bättre verktyg. Det kan till exempel handla om att förbättra skolvalsystemet, att införa ett nationellt studie- och yrkesvägledarlyft så att vårdnadshavare och elever kan göra medvetna val och att se över resurstilldelningen på lokalt plan.

Lika mycket som det är viktigt att prata om brister i den svenska skolan är det att våga lyfta fram framgångssagor. Det finns goda exempel i den svenska skolan på hur man kan kombinera skolval, likvärdighet och högre kvalitet vilket tillsammans leder till bättre resultat. Enligt SCB ökade andelen elever som är behöriga till gymnasiet mellan 1998 - 2010 i följande områden som definieras som socialt utsatta; Flemingsberg, Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Husby, Tensta, Hyllie, Andersberg, Norra Biskopsgården, Brynäs, Gårdsten och Gottsunda. Andelen elever från Fisksätra som var behöriga till gymnasieskolan var 2010 88,6 procent vilket till och med var högre än riksgenomsnittet.

Allt är inte perfekt i den svenska skolan, men allt är inte nattsvart heller. Vi har mer att vinna på att lyfta upp goda exempel i skoldebatten och fokusera på hur vi kan göra bra reformer bättre än att rulla tillbaka bandet till en tid då tjockleken på plånboken avgjorde ifall man fick byta skola.

Edvin Alam, ledamot (M) Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Skolval

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev