Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt skolan komma ut ur klassrummen

För att den svenska skolan ska utvecklas behöver den följa nya forskningsrön, lämna katedern och välkomna nya och fler sätt att lära, skriver skolpolitikerna Louise Malmström och Nicklas Rudberg (S) tillsammans med Anders Szczepanski, forskare i pedagogik vid Linköpings universitet.

Publicerad: 9 april 2014, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationLäromedelPedagogik

Många reformer har genomförts på skolans område de senaste åren. Utgångspunkten har alldeles säkert varit att komma tillrätta med de vikande resultaten och ambitionerna har varit goda. Men insatserna har inte vänt utvecklingen utan förvärrat den och flera delar har gjort mer skada än nytta. Propositionerna har närmast sköljt över riksdagen och de har skapat en oro och ett stresspåslag i landets skolor. Sammantaget har reformerna betonat organisatoriska och kontrollerande moment betydligt mer än utveckling och lärande och backspegeln har varit större än framrutan.

Vi menar att skolans utveckling behöver sättas i fokus och komma före ständiga diskussioner om regelverk och olika mätmetoder. Vi behöver ge förutsättningar för lärarna att vara just lärare och ge dem redskap att utvecklas och inspireras i en mångfald av forskningsrelaterade lärmiljöer och sammanhang. Dessutom pågår det faktiskt mängder av intressanta och spännande ting runt om i skolvärlden, även om spridningen är bristfällig och kopplingen mellan skola och akademi alltför liten. Det är det sambandet som behöver betonas och stärkas för att svensk skola ska kunna lyfta som helhet.

Kunskap består inte bara av fast fixerade fakta och eviga sanningar utan är dynamisk och behöver anpassas och följa med samtiden. Nyckeln till en bra och lyckosam utbildning stavas lärande och lärprocesser, växelverkan och variation mellan olika lärmiljöer. För att nå dit behöver fortbildning, forskning och kvalitetsarbete alltid stimuleras och lyftas fram.

Som ett intressant exempel på forskning och tillämpning av forskning vill vi lyfta fram Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Centrumbildningen arbetar för att öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande och undervisning, samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. Väsentliga uppgifter är att samla in och utvärdera empiriskt material inom kunskapsområdet och att studera inlärningseffekter relaterade till aktiviteter i utemiljön.

Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss kan utgöra en plats för lärande. En lärmiljö med ett handlingsutrymme, där kroppen sätter tanken i rörelse och som i sig utgör en kontrast till den från visst håll så efterfrågade katederutbildningen. Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier av nutid och framtid inom olika ämnen och teman.

Utgångspunkten för lärandet är att verklighetsanknytningen och utomhusmiljön kan vara av varierande slag, såsom skolgården, staden, parken, skogen med mera. Utomhusmiljön är för utomhuspedagogen en lika självklar lärandemiljö som biblioteket eller klassrummet. Kunskap är för lärare och elever i utomhusmiljön, reflekterad erfarenhet. En kunskap som förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp. Att synliggöra människan – samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt i ett lärande för hållbar utveckling.

Slutligen, blicken måste riktas utanför den egna skolan och kommunen för att kunna fånga nya vetenskapliga rön och inspireras av andra skolmiljöer, både nationellt och internationellt. En skola som ska klara målen måste ta intryck och i sig själv vara en utvecklande och lärande del av en större kontext. För att komma till insikt om vad som behövs för att komma vidare, menar vi att en bra början är att våga lämna katedern och välkomna fler och nya sätt att lära.

Louise Malmström, ledamot (S) i riksdagens utbildningsutskott

Anders Szczepanski, enhetschef, Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid Linköpings universitet

Nicklas Rudberg, bildningsnämndens ordförande (S) i Motala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev