tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt lekande barn ta plats i den växande staden

Det borde vara en självklarhet att barnen – allas vår framtid – får ta plats. De måste ha rätt att leka, synas och låta i hela staden. Men för att det ska vara möjligt krävs större flexibilitet från statens sida.

Publicerad: 8 juni 2016, 11:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett osmidigt statligt regelverk tvingar väl fungerande förskolor som har tillfälliga bygglov att stänga.


Ämnen i artikeln:

BarnperspektivetSkolanUtbildningFörskolaSamhällsplaneringPlan- och bygglagen

Under de senaste veckorna har frågan om barns rätt att leka, synas och låta i hela staden återigen blivit aktuellt. Efter att länsstyrelsen gett de överklagande grannarna på Stora Essingen i Stockholm rätt riskerar nu 120 barn att slängas ut från sin förskola.

Barnen och föräldrarna måste istället vända sig till en förskola som ligger längre bort och kräver en längre och mer besvärlig resväg. Länsstyrelsen baserar sitt beslut på att förskolan inte finns med i detaljplanen och att bullret kan anses störande för de boende.

Vi som ansvariga politiker i Stockholm tycker att det ska vara en självklarhet att barnen – allas vår framtid – får ta plats i staden. Men för att det ska vara möjligt krävs en större flexibilitet från statens sida i bedömningen av verksamheter.

Under 2015 gjorde stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad en sammanställning av alla förskolor och skolor som hade tillfälliga bygglov. Utredningen identifierade till slut över 700 skolverksamheter med tillfälliga bygglov, varav 186 var förskolor. Det är en betydande andel av det totala beståndet.

Staden och andra verksamhetsutövare har under en längre tid förlitat sig på att kunna öppna och avveckla förskolor efter behov och i det arbetet använt sig av tillfälliga bygglov. Men samtidigt har mark- och miljödomstolen skärpt sin rättspraxis och bedömer i dag att behovet av förskoleplatser inte får tillgodoses genom tillfälliga lösningar. Detta har skapat en mycket mer komplicerad situation, som riskerar att få stora konsekvenser när många av de tillfälliga bygglov som tidigare beviljats nu håller på att gå ut.

Vi kan förstå och instämma i bedömningen, att behovet av förskoleplatser är bestående och att förskoleverksamheten ska ske i för ändamålet anpassade lokaler. Under de kommande åren kommer vi att bygga rekordmånga nya och permanenta förskolor och skolor i staden.

Samtidigt har majoriteten, sedan vi tillträdde efter valet 2014, gett tydliga direktiv till stadens tjänstemän att se över de mer akuta situationerna med nuvarande verksamheter som klaras av genom tillfälliga bygglov. Staden arbetar därför sedan ett år tillbaka även med att aktivt analysera och informera verksamhetsutövare om behovet av att söka permanent bygglov samt stödja dem i processen. Vi välkomnar också att staten sedan ett år tillbaka gjort det lättare att ge permanent bygglov till förskolor som i dag inhyses i exempelvis bostadshus. Samtidigt ser vi att problemen kvarstår i vissa delar av staden och blir betydligt mer svårlösta på grund av det mer osmidiga regelverket.

När det gäller tillfälliga bygglov finns det en möjlighet att ändra detaljplanen så att den medger förskoleverksamhet. Men det är en stor och kostsam process för en fastighetsägare att driva frågan och de har egentligen inget större incitament för att göra detta, utan tar kanske hellre in en annan hyresgäst alternativt gör om förskolan till bostäder. Staten måste därför arbeta för en rättspraxis som möjliggör flexibla lösningar. För vad är vinsten med att en befintlig förskola av formalistiska skäl måste läggas ned?

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) Stockholms stad

Arvid Vikman, ordförande (S) Kungsholmens stadsdelsnämnd, Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev