Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt högskolorna utbilda specialistsjuköterskorna

Rätt kompetens på rätt plats blir allt viktigare i vården. Principen bör gälla även för utbildning. När regioner och landsting föreslår internutbildningar får det följder både för sjuksköterskorna, som inte får en erkänd specialistutbildning, och för oss som arbetar med högre utbildning och står med tomma stolar.

Publicerad: 1 juni 2016, 03:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Titeln specialistsjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning och examensrätten har endast högskolor och universitet, skriver undertecknarna. Foto: Capio


Ämnen i artikeln:

HögskolanSpecialistvårdPersonalbristSjuksköterskorUtbildning

Problem som hög personalomsättning, oerfarna sjuksköterskor som saknar stöd och introduktion på sina arbetsplatser, avsaknad av specialistsjuksköterskor, och brist på tydligt ledarskap i det dagliga arbetet leder till arbetsförhållande som blir allt tyngre för de som jobbar i sjukvården.

Numera är det vanligare än förr att sjuksköterskor ger upp och helt enkelt säger upp sina tjänster om de inte erbjuds en rättvis lön eller bättre arbetsvillkor. Det sistnämnda har visat sig vara avgörande i Region Skåne. Tidigare i vår sa 24 stycken specialistsjuksköterskor inom intensivvård vid Centralsjukhuset i Kristianstad upp sig och just nu saknas 17 anestesisjuksköterskor i Helsingborg.

Detta leder naturligtvis till att en kvalificerad och säker vård inte kan garanteras och det sker samtidigt som efterfrågan på specialistsjuksköterskor förväntas öka med 30 procent de närmaste 10-15 åren, inte minst inom äldreomsorgen, ett specialistområde som redan i dag är sorgligt eftersatt.

Politiker och tjänstemän säger sig ta ansvar för vårdpersonal och patienter genom att föreslå fler utbildningsplatser, snabbare vägar in i sjukvården för sjuksköterskor med utländsk examen och att det ska löna sig för sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Inte minst frågan om utbildning till specialistsjuksköterska blir intressant när det finns förslag om att ytterligare utbildningar och specialiseringar inom yrket kan ske i landstingens egen regi. Detta trots att sjuksköterskors ökade kunskap och kompetens sällan avspeglas i varken nya arbetsuppgifter eller i lönekuvert.

Frågan är om det är rimligt att landstingen satsar på internutbildningar med våra skattepengar i ett samhälle som redan satsar medel på högre utbildning?

Sverige har 25 högskolor och universitet som utbildar både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med erkänt mycket god kvalitet internationellt. Dessutom är titeln specialistsjuksköterska en skyddad yrkesbeteckning för den som har skaffat sig en specialistsjuksköterskeexamen och den examensrätten har endast högskolor och universitet.

Så förslagen om internutbildningar får inte bara följder för sjuksköterskorna, som inte får en erkänd specialistutbildning, utan även för oss som dagligen arbetar med högre utbildning. Eftersom flera av landets regioner och landsting inte beviljar tjänstledigt med lön för specialistutbildning står lärosätena med tomma platser. Trots att flera högskolor och universitet under innevarande budgetperiod fått regeringens uppdrag att öka antalet utbildningsplatser till sjuksköterska och specialistsjuksköterska, inte minst inom vård av äldre och psykiatrisk vård.

Är det så politiker tänker i sin iver att åtgärda den nationella bristen på sjuksköterskor? Universitet eller högskola, vad ska vi med det till när vi behöver folk på golvet, kanske räcker varma hjärtan och händer långt?

Men vård och omsorg är ett oerhört komplext maskineri, rätt person på rätt plats med rätt kunskap är i dag viktigare än någonsin förr. På sjukhus där sjuksköterskor inte vårdar mer än sex patienter och har minst en kandidatutbildning, med väl integrerad klinisk och akademisk kompetens, minskar risken för att patienter dör med 30 procent. Det är exakt den kompetens som erbjuds vid landets lärosäten och som inte kan förhandlas bort, ändå läser vi om internutbildningar i landstingens regi.

Vi måste därför ställa följande fråga till politiker och tjänstemän: Hur tänker ni egentligen?

Elisabeth Carlson, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola

Gunilla Borglin, docent, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Ania Willman, professor, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö högskola samt fd ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev