Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Låt fler elever gå om - det vinner de på i längden

Skolan måste fokusera mer på kunskap på alla nivåer för att lyckas med sitt uppdrag att utbilda anställnings- och utvecklingsbara människor. Får fortbildade lärare undervisa elever med rätt förkunskaper i välorganiserade skolor kommer vi lyckas med detta.

Publicerad: 10 februari 2015, 14:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolan behöver fokusera mer på kunskap på alla nivåer.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

PisaLärareSkolorganisation

Det är främst tre faktorer som påverkar hur skolan lyckas med sin undervisning: Elevernas bakgrund, lärarnas kompetens, samt rektors förmåga att leda verksamheten. Ska måluppfyllelsen öka i den svenska skolan måste därför dessa tre faktorer utvecklas.

Tillräckliga förkunskaper är en förutsättning för att elever ska lyckas med sina studier. Det är också en förutsättning för att läraren kan bedriva en kvalitativ undervisning i nivå med kursmålen. Elever som saknar förkunskaper riskerar därför att både misslyckas med sina egna studier och att bidra till att nivån på undervisningen sänks. Möjligen är detta en av orsakerna till att svenska elevers resultat i matematik sjunkit både bland låg- och högpresterande elever (Pisa 2012).

Därför är det viktigt att elever med svårigheter tidigt får bra stöd. Om stödet inte räcker för att nå kursmålen bör eleven inte få börja följande årskurs. I dag är det dock ovanligt att elever går om en årskurs. Med tanke på elevers olika mognad, bakgrund, händelser i familjen etcetera är det svårt att förstå att praktiskt taget alla elever i dag går igenom grundskolan på samma tid.

Oavsett om elever betygsätts i tidiga årskurser, vilket forskningen är tveksam till, är det viktigt att elevernas prestationer utvärderas mot kursmålen efter varje årskurs och att skolledare vågar besluta om att en elev måste gå om en årskurs om bristerna är stora. Detta kräver dock årskursvisa styrdokument, vilket saknas i dag.

På samma sätt som det krävs godkända betyg från årskurs 9 för att börja gymnasiet, bör det krävas godkända prestationer från årskurs 3 och 6 för att få börja mellan- respektive högstadiet. Om 12,5 procent (2014) är obehöriga för att börja gymnasiet efter årskurs 9 är det troligt att elever även saknar förkunskaper i tidigare årskurser. Sannolikt är det bättre att gå om en tidigare årskurs än att misslyckas under flera år i väntan på gymnasiets introduktionsprogram.

Skolans rykte om sig att sakna arbetsro kan kanske bero på att alltför många elever saknar förkunskaper och därför blir oroliga. Detta kan också vara orsaken till att anställda inom skolan är de som i störst utsträckning upplever psykiskt obehag av att gå till jobbet, enligt Jobbhälsobarometern 2014.

Kompetenta och engagerande lärare är viktigt för en bra skola. Trots att lärare arbetar med kunskap är fortbildningen bristfällig. Liksom universiteten ansvarar för lärarutbildningen bör de även ansvara för fortbildningen, förslagsvis under höstlov och efter vårterminen. Detta är särskilt viktigt nu när skolan fått nya läro- och ämnesplaner, som dessutom ofta är svårtolkade. Många kurser på gymnasiet har ett ganska fritt centralt innehåll och då kan fortbildning bidra med förslag på hur undervisningen kan utvecklas och bedrivas.

Rektors ledarskap har betydelse för elevers prestationer (IFAU, 2012). Förutom ansvar för ekonomi och ett omfattande dagligt arbete, ska rektor även utåt hävda skolans intressen. Delegeras rektors uppgifter till fler biträdande rektorer minskar risken för att det pedagogiska och organisatoriska ledarskapet försummas och rektor och biträdande rektorer kan dessutom få tid till egen undervisning, vilket är vanligt i andra länder. Undervisningen stärker rektors pedagogiska förankring och underlättar återgång till lärartjänst. Fler undervisande biträdande rektorer skapar dessutom fler karriärmöjligheter för lärare.

Kunskapsfabriken skolan måste fokusera mer på kunskap på alla nivåer för att lyckas med sitt uppdrag att utbilda anställnings- och utvecklingsbara människor. Får fortbildade lärare undervisa elever med rätt förkunskaper i välorganiserade skolor kommer vi att lyckas med detta.

Anders Andersson, lärare på Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PisaLärareSkolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev