Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Läromedlen lyfter skolan

Svenska elevers kunskaper har i olika mätningar varit otillräckliga. Inte ens i bästa grenen läsning har vi nått de resultat som andra länder gjort. Men skolreformerna 2011 ger en grund för förändring.

Publicerad: 5 mars 2012, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Läromedel

Konsultförtaget McKinsey har visat att ett lands skolsystem kan förbättras märkbart på bara sex år. Med det som utgångspunkt är målet för reformerna en skola som ger kunskap, och använder läromedel av god kvalitet och IT som lärverktyg, men också främjar entreprenörskap och skapar lust till livslångt lärande.

De nya styrdokumenten ger också lärarna en riktig struktur. Den gamla läroplanen från 1994 hade egentligen mycket goda pedagogiska ideal men var så otydlig att lärarna tvingades bygga hela kunskapsstrukturen själva innan de ens kunde börja planera undervisningen. Läroplanen från 2011 utgår från lärarnas pedagogiska verklighet med arton undervisningstimmar i veckan, 30 elever i varje klass, prov att rätta, 40 eller 80 lektioner i ett ämne per läsår och kunskapsmål som alla elever ska nå på ett likvärdigt sätt. Denna läroplans större tydlighet är ett stöd i arbetet.

Att lärarna därutöver måste ha lärverktyg är självklart och de viktigaste är de läromedel som utvecklats av författare och förlag. Undersökningar visar också att den stora majoriteten lärare vill använda läromedel regelbundet.

På senare tid har vi märkt ett nytt intresse för läromedel. En utvärdering av regeringens satsning på matematikundervisning i grundskolan har visat att många projekt haft som främsta syfte att skapa variation i undervisningen. Nya arbetssätt och material har blivit överordnade målet och elevernas förståelse av matematik ofta tappats bort när läroboken inte använts. En norsk forskare har visat att ämnesspecifika program bör användas tillsammans med datorer och läsplattor för att eleverna ska nå bästa kunskapsresultat.

Läromedel handlar främst om elevernas kunskap men också om skattekronor och effektivitet. I dag används 1 procent av kostnaden för en elevs undervisning i grundskolan till läromedel - 500 kronor per elev och läsår - och den siffran har länge varit mycket låg. Det är helt otillräckligt och har bidragit till låga kunskapsresultat. Det behövs därför ett läromedelslyft som ger alla elever moderna läromedel och lyfter kunskapsresultaten.

Förlagen har under 2011 börjat kunna se att skolorna prioriterat tryckta och digitala läromedel. Svenska Läromedel vill därför se 2012 som ett år av ansats under vilket läromedelsbranschen kommer få bidra till att utveckla och kvalitetssäkra svensk skola. Om inte bara lärare och rektor utan även ansvariga politiker satsar på ett läromedelslyft kommer det att bidra till att Sverige om sex år kan se en märkbar förändring.

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel – Läromedelsförlagens branschorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läromedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev