måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Lärarlyft även i folkhögskolan gör skillnad”

Folkhögskolorna fyller flera viktiga och unika roller. Att regeringen vill se fler platser är bra, men precis som den vanliga skolan behöver folkhögskolan ett lärarlyft när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och löneutveckling.

Publicerad: 18 september 2017, 03:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folkhögskolan fyller, enligt skribenterna, en viktig roll för att skaffa sig ett yrke eller förberedda sig för högre studier, eller helt enkelt växa som människa och aktiv samhällsmedborgare. Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

Utbildning

Vi befinner oss i ett kunskaps- och informationssamhälle. Det innebär att vi hela tiden måste införskaffa oss mer och nya kunskaper. Folkhögskolan är en mycket bra plats att göra det på. Där finns både praktiska och teoretiska utbildningar. Dessutom möter eleverna olika grupper av människor och med det följer en förståelse för samhällets uppbyggnad och allas lika värde. Folkhögskolan är en viktig demokratisk institution.

Regeringen har aviserat om fler platser på folkhögskolan och det är bra, men det behövs även mer resurser för att kunna bibehålla den höga kvalitet som skolorna är kända för.

Folkhögskolan fyller en viktig roll för att skaffa sig ett yrke eller förberedda sig för högre studier, eller helt enkelt växa som människa och aktiv samhällsmedborgare. En annan viktig del i folkbildningens uppdrag är att kunna se till att varje person får det stöd som den behöver i sin utveckling. För att lyckas med det krävs bra förutsättningar såsom mindre grupper där den enskilde blir sedd och känner sig om en i laget. Lärarna ska kunna ge varje enskild individ det stöd som de behöver i sin utveckling, antingen det är att växa som individ, skaffa sig behörighet för högre studier, en yrkesutbildning eller helt enkelt en kombination.

Vi kan se en förändring av vilka som i dag väljer folkhögskoleutbildning. Det kan vara individer med olika diagnoser, andra modersmål, eller besvärliga sociala förhållande. Det är nya utmaningar som kräver det där lilla extra från alla våra medarbetare.  Vi ser även ett allt större behov av specialpedagoger och andra yrkesgrupper på våra skolor. Vi ser hur våra lärare behöver kompetensutveckling och fortbildning.

Vi vill också peka på det arbete med nyanlända som inte varit möjligt att klara utan landets folkhögskolor och studieförbund, men också det arbete med unga arbetslösa som genom folkhögskolan gör att många återfår suget efter studier och därmed enklare hittar sin framtida försörjning.

I den vanliga skolan har riksdag och regering gjort satsningar på lärarlyft både när det gäller kompetensutveckling, fortbildning och löneutvecklingen. Det är nu viktigt att även folkhögskolans lärare får samma lyft. Det behövs så att våra medarbetare kan fortsätta ge deltagarna de bästa förutsättningarna för att lyckas uppnå sina mål.

De kraftigt ökade löneskillnaderna mellan lärare i den vanliga skolan och folkhögskolan har också snedvridit konkurrensen, vilket gjort att de senare får allt svårare att rekrytera nya lärare.

Vi vill dock påpeka att satsningarna på den vanliga skolan är bra, men borde också ha gällt folkhögskolan. Och, dagens löneklyfta är inte rimlig.

Vi vill också se en ökning av deltagarveckans värde då många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och själva inte kan följa efter i den löneutveckling som sker inom utbildningssektorn.

Vi vet att utbildningsformen folkhögskola gör skillnad för en stor grupp medborgare och det är därför viktigt att vi kan finnas kvar och få bra förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt arbete.

Linda Fleetwood, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (V)

Pierre Edström, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (L)

Anders Andersson, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (KD)

Christel Alvarsson, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (C)

Mari Boström, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (MP)

Åke Bergh, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (M)

Kerstin Arvidsson, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (S)

Peter Högberg, representant för Folkhögskolestyrelsen för Landstingets i Kalmar läns folkhögskolor (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev