tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Lärarjobbet en mission - ingen tebjudning

Vitala samhällsintressen hotas när skolan är i kris. Nu krävs att alla som jobbar inom skolan inser att de är del av något större. Att de har ett uppdrag, en mission, skriver Peter Svantesson, före detta förvaltningschef i flera kommuner.

Publicerad: 23 september 2014, 11:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lärare ni har en mission!


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationLärarbrist

I slutet av 40-talet gick min far ut socialinstitutet i Göteborg - en föregångare till socialhögskolorna och dagens socionomprogram. Under hela utbildningstiden matades han och hans studiekamrater med ett mantra: du har ett uppdrag, du har en mission.

Uppdraget/missionen var att hjälpa de oftast mycket små kommunerna med den kommande kommunsammanslagningen (1952). 1943 hade fler än 500 kommuner färre än 500 invånare. Det säger sig självt att detta var alldeles för små ekonomiska enheter för att klara det kommande välfärdssamhällets reformer.

Detta att ha ett uppdrag, att ha en mission, att vara del i ett viktigt samhällsbygge, gav stolthet åt yrkesrollen. Det är en sak att stå i ett stenbrott och hugga fyrkantsten i en ändlös serie. Det är en annan sak att stå i samma stenbrott, hugga samma stenar, men veta att man är en viktig kugge i ett katedralbygge.

Under min egen studietid hörde jag aldrig talas om uppdrag eller mission. I stället högg jag sten efter sten, la kurs till kurs, för att få ut ett examensbevis - ett helt privat projekt. Jag tror heller inte att de som i dag studerar till förskollärare, lärare, socionomer eller jurister får höra att de har ett uppdrag, att de har en mission. Ändock skulle kraften i att vara del av något större behövas. Den svenska välfärdsstaten står i dag inför minst lika stora utmaningar som den gjorde 1950. Med erfarenhet som utbildningschef begränsar jag här mina funderingar till skolområdet.

Vi har många tilltufsade lärare och rektorer som inte självklart känner att de har ett uppdrag, att de har en mission, att de är del i något större. Alltför många hugger sten i en tröstlös vardag där bland annat kraven på dokumentation skymmer sikten. Men det finns ett uppdrag, det finns en mission. Och det handlar om något mycket stort som skall göras tillsammans med föräldrarna:

- Det handlar om elevernas individuella utveckling för att kunna leva och njuta av ett bra liv.
- Det handlar om att förse samhället med välutbildad arbetskraft och driftiga entreprenörer så att vi kan hävda oss på världsmarknaden och finansiera vår välfärd.
- Det handlar om att fostra människor som kan värna och utveckla vårt demokratiska samhälle.

En skola i kris hotar således vitala samhällsintressen. Ett fullföljande av missionen kräver offer och svett - det är ingen tebjudning. Likväl måste missionen tydliggöras för alla i skolan, och att det är leverans som gäller. Alla ska ha rätt att varje dag känna att de är del i ett viktigt samhällsbygge. Men det är inte rättfärdigt att göra lärare och rektorer ansvariga för detta utan uppbackning. Det behövs ett samhällskontrakt där missionen tydliggörs, men där det också görs klart att den som levererar ska få en rejält uppgraderad ersättning.

I nästan alla kommuner finns klasser som är för stora. Historier om dessa extremer har nu fått de politiska partierna att tävla om satsningar för att minska klasstorleken - helt i onödan. De flesta kommuner kan med omstuvningar justera denna typ av missförhållanden. Naturligtvis finns det kommuner där det återstår bekymmersamt lite att göra skola för när skolskjutsar och hyror är betalda, och som svårligen klarar dessa omstuvningar. Här skulle det behövas tillskott. Men den summa som satsas på den genomsnittliga eleven i Sverige är väl tilltagen och med rätt fördelning kan också elever i behov av särskilt stöd få ett mycket bättre stöd än de har i dag.

Slutsatsen är således den att de resurser partierna vill satsa på mindre klasser skall satsas på högre löner för de lärare och de rektorer som levererar. Mindre klasser får man gratis genom smartare resursfördelning, skatteväxling och en statlig skolpeng. Allt inom ramen för en fortsatt kommunal skola. Dock är dessa löneökningar ointressanta om de inte kopplas till en ny anda. Du har ett uppdrag! Du har en mission!

Peter Svantesson, F d förvaltningschef i bland annat Ludvika och Knivsta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev