Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Lärare inget omsorgsyrke

Med det nya läraravtalet har SKL och kommunerna fått en sista chans att visa att man menar allvar med att satsa på lärarna. Avgörandet finns ute i kommunerna. Nu kan de visa om de vill ansvara för skolan och lärarnas arbetsvillkor, replikerar Metta Fjelkner.

Publicerad: 17 januari 2013, 08:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareLönebildning

Håkan Sörman, SKL:s VD, har synpunkter på mitt debattinlägg i Dagens Samhälle den 20 december där jag bland annat invände mot att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) klumpade samman välfärdsyrken inom vård, omsorg och utbildning och inte såg de olika drivkrafter som finns för de olika yrkena.

Jag hävdar att ungdomar alltid tänker smart och i de allra flesta fall gör en rätt realistisk bedömning när de väljer yrke. Även om läraryrket är ett mycket fint yrke går det inte att blunda för löneläge och attraktionskraft. I synnerhet när det gäller lärare i gymnasiet och grundskolan. Där har reallöneutvecklingen varit mycket svag under lång tid. Detta gäller inte minst om man jämför med yrken inom den kommunala sektorn.

Med det nya läraravtalet har dock SKL och kommunerna fått en sista chans att visa att man menar allvar med att satsa på lärarna. Avgörandet finns ute i kommunerna. Nu kan de visa om de vill ansvara för skolan och lärarnas arbetsvillkor. Det går att vända denna utveckling, om viljan finns. Men då gäller det att se läraryrket som något annat än ett omsorgsyrke.

Håkan Sörman tycker mitt tonläge är hårt och menar att jag angriper istället för att berömma det som fungerar i svensk skola. Men poängen är att när LR kritiserar kommuner och huvudmän så är det inte skolan som kritiseras. Kritiken avser sättet att värdera lärarnas insatser – inte minst lönemässigt. Och där har såväl SKL som kommunpolitikerna ett stort ansvar.

Jag vill understryka SKL är vår motpart i avtalsrörelsen. Inte motståndare. Men det betyder inte att vi tiger eller sopar problem under mattan - vi nämner dem vid deras rätta namn. Den decentraliserade skolan har lett till en oacceptabel brist på likvärdighet. Sverige förtjänar bättre!

Lärarnas Riksförbund kämpar för elevers rätt till likvärdig skola som ger alla elever möjlighet att nå målen, och för lärares rätt att få utföra sitt viktiga uppdrag. Varje dag utför lärare stordåd tillsammans med sina elever i den svenska skolan.

Innan det kan bli frågan om att mildra kritiken mot kommunerna som huvudmän för skolan så måste ni visa först att ni klarar uppdraget om en likvärdig skola där alla elever kan tillägna sig den kunskap de har rätt till. Innan det klaras kommer jag och Lärarnas Riksförbund fortsätta lyfta fram de problem som lyckligtvis alltfler uppmärksammar.

Jag välkomnar dock den positiva ambition SKL säger sig ha har med satsningen Sveriges Viktigaste Jobb. Jag hoppas att SKL nu ser till att kommunerna ägnar all kraft och energi för att komma tillrätta med bristerna i skolan. Gärna tillsammans med Lärarnas Riksförbund. Och genom att betona att lärarna i grundskola och gymnasieskola framförallt har ett kunskapsuppdrag och inte ett omsorgsuppdrag.

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareLönebildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev