fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Lär av skandalerna på Lundsberg

Problem med mobbing och kränkande behandling finns på många skolor och arbetsplatser. Därför är det viktigt att alla skolor drar lärdomar av händelserna på Lundsberg och skolledningens felaktiga agerande.

Publicerad: 29 augusti 2013, 14:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KrishanteringSkolanUtbildningArbetsmiljö

Alla skolor och större organisationer måste kunna hantera oönskade händelser, så kallade incidenter. Lundsberg är intressant att studera, bland annat, ur ett medialt och incidentperspektiv. Att ”kriskommunikatörer” kommer slå in öppna dörrar med att ”ledningen måste göra sig tillgänglig” är en förenkling och fördumning av vilka bakomliggande faktorer som faktiskt finns. Styrelsen själv konstaterar att ”Vi har inte kunnat genomskåda och förstå att de åtgärder som vi vidtagit inte räckt till” och därför valt att ställa sina platser till förfogande.

Problem med mobbing och kränkande behandling finns dessvärre på många skolor och arbetsplatser. Skolledningen hade under föreläggande av vite från Skolinspektionen vidtagit ett antal åtgärder för att komma till rätta med dokumenterade missförhållanden. Men alldeles oavsett en förankrad värdegrund, välskrivna policydokument och en uppdaterad åtgärdslista måste varje skola ha en fungerade beredskap och incidenthantering. Utifrån publicerade uppgifter verkar det som att ett nollningsförsök avvärjdes men att organisationen inte förmådde se signalerna och trappa upp den egna beredskapen med till exempel ökad bemanning.

Vi har en väletablerad och välanvänd metod för utvärdering av incidentshantering som bland annat har använts vid flera incidenter med nationell bäring. Centralt för metoden är identifiering av kritiska händelseförlopp, varpå man kan utpeka vilka system och processer som stödjer och stärker organisationens incidenthantering. Metoden kan användas för att kartlägga vägen fram till en viss incident lika väl som hanteringen efter incidenten. Lundsbergs nya styrelse måste ställa sig följande frågor:

Vad hände, vilka kontakter togs, vilka beslut fattades och vilka fattades inte, fanns det yttre påverkande faktorer? Man måste i detta arbete även identifiera de utlösande faktorerna – vad gjorde att det gick som det gick? Svaren på dessa frågor är avgörande för en positiv utveckling för en organisation som hamnat i en kris.

Syftet med utredningarna är att identifiera förutsättningar för god incidenthantering, så framtida hantering kan stärkas och utvecklas. Genom att skapa en god förmåga att tidigt hantera incidenter kan en intern kultur byggas och på så sätt skapa en starkare motståndskraft mot oönskade händelser.

Det är viktigt att vi lär av Lundsbergs interna incidenthantering och frånvaro av adekvat agerande. För den stora frågan är: Hur ska skolor agera i framtiden och hur redo är de för den verkligheten? Hur hanteras incidenter och brottsliga handlingar på allvar, utan att avfärda dessa som ”pojkstreck”? Utvärdering av incidenthantering är ett viktigt verktyg för en organisation som vill lära från såväl framgång som motgång och skapa möjligheter för att utvecklas mot målet en tryggare skola för barnen.

Det vi vet med säkerhet är osäkerheten. Och det är för det osäkra man måste göra sig redo. Med en riskmedveten internutredning kring tidigare inspektioner där organisationens lärande stått i fokus hade Lundsbergs ledning kunnat agera i ett tidigare skede och riskerna för skolans stängning hade radikalt minskat. Det är med denna utgångspunkt skolor och organisationer runt om i landet borde förbereda sig.

Klas Lindström, vice vd och krisexpert 4C Strategies

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev