Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Lär av de sexualbrott som begåtts”

Flera fall av sexualbrott mot barn i förskolor, och nu senast på en vårdcentral, har på sistone väckt stor uppmärksamhet i media och skakat om många. Fenomenet är dock inte nytt. För att stärka barnets rätt till skydd och säkerhet måste offentlig verksamhet lära sig av det som hänt.

Publicerad: 1 februari 2016, 08:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ansvariga inom offentlig verksamhet måste agera med den kunskap som redan finns, skriver Ecpat efter Dagens Samhälles granskning.


Ämnen i artikeln:

BarnskyddPrimärvårdFörskolaKriminalitetMedier

I en artikelserie har Dagens Samhälle granskat fall av sexuella övergrepp på barn som uppmärksammats i media. Cirka ett fall i veckan rörde övergrepp som begicks i skola, i samband med idrott eller annan offentlig verksamhet.

Brotten kan bestå av allt från sexuellt ofredande till våldtäkter som dokumenteras och sprids på nätet. Det är många fall som redovisas, och som professor Carl Göran Svedin påpekar i artikeln är också mörkertalen stora.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta övergreppen sker i hemmet eller via nätet. Siffrorna ovan visar dock att offentlig verksamhet har mycket att göra för att ta sitt ansvar.

Vikten av att lära av tidigare fall, och vidta preventiva åtgärder för att stärka skyddet inom området, kan inte nog understrykas.

Öka kunskapen. Sverige har kritiserats av FN:s barnrättskommitté för bristen på systematisk och fortlöpande utbildning om sexuell exploatering av barn, för alla som arbetar med eller för barn. I dag utbildas flera yrkesgrupper för att förebygga risker för övergrepp, men långt ifrån alla. Kunskapen är inte heller alltid aktuell.

Barnets rätt till skydd och säkerhet. Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv, och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan låta självklart att begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet.

Utvärdera, uppdatera och implementera åtgärder baserat på kunskap från tidigare fall där barn exploaterats sexuellt. Ansvariga aktörer för verksamheter där barn vistas har skyldighet att skapa bättre rutiner för att förebygga risken för sexuella övergrepp på barn. Dessa rutiner måste delas och genomföras systematiskt, i hela landet.

Misstanke om sexuella övergrepp på barn måste alltid anmälas till socialtjänst eller polis. Det räcker inte att uppmärksamma sin chef eller kollega på misstanken.

I en situation där misstanke om sexuella övergrepp på barn uppstår genom till exempel material på nätet, behöver en inte veta vem barnet eller förövaren är för att agera.

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn från allmänheten, under 2015 cirka 5 500 varav de flesta anmäldes anonymt.

I flera fall växer utredningarna under arbetets gång, då det visat sig att enskilda förövare utnyttjat ett stort antal barn.

Att skydda barnet mot sexuella övergrepp i offentlig verksamhet är en skyldighet. Därför är det helt oacceptabelt att erfarenheter inte samlas och att åtgärder inte uppdateras och implementeras systematiskt.

Ansvariga inom offentlig verksamhet måste agera med den kunskap som redan finns.

Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev