Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Lägg ner skolan

Skolan måste bygga på elevernas lust att lära, på deras tillit till egna idéer, på deras förmåga att hitta egna lösningar för lärandet. Dagens skola försöker anpassa eleverna till skolan. Morgondagens skola måste anpassa sig till eleverna.

Publicerad: 22 augusti 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationPedagogik

Dagens skola organiserades för 200 år sedan för att ungar skulle lära sig veta hut och bli lydiga arbetare, lära sig att läsa bibeln och arbetsorder på egen hand så att samhället kunde producera mer. Alltför litet har ändrats sedan dess. Och ny kunskap har svårt att tränga igenom skolans murar av traditioner och krav från politiker och allmänhet, som i djup okunskap om vad modern forskning säger om pedagogik och barns utveckling kräver att allt ska vara som förr.
Den svenska skoldebatten handlar dessutom i huvudsak om hur man ska kunna tvångsmata barn och ungdomar med kunskap. Det är en meningslös debatt, för ingen kan tvingas till inlärning.

Forskare har länge haft god kunskap om att barn lär sig på olika sätt och vid olika tidpunkter, även om det finns vissa grova skeden i inlärningen som alla går igenom. Man har länge vetat om att barn mognar i olika takt och har olika krav på inlärningsmiljö. En del lär sig bäst när de rör på sig och andra när de sitter still och allt är lugnt.
Sådana petitesser som individuella olikheter tas inte någon hänsyn till en skola som präglas av nyttotänkande och krav på att ungar ska fostras i “rätt” beteende (olika beroende på vilket parti som styr eller dominerar i debatten). “Lika värde” förkortas för enkelhetens skulle till “lika” och alla ungar förväntas lära sig samma saker vid samma ålder, på samma sätt ur, samma böcker och av samma lärare.

Det går inte.

Skolans uppgift i dag borde vara att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för att utnyttja sina egna talanger och begåvningar till att leva ett fullödigt liv. Vilket inte alltid kräver varken specifika yrkeskunskaper eller högskolebehörighet.

En skola som lyckas ge eleverna självtillit och kunskapstörst kommer alltid att förse samhället med kunniga och insiktsfulla människor, som tillsammans kommer att bygga ett samhälle som är bättre i alla avseenden än ett samhälle som bygger på att ett fåtal bestämmer och resten lyder. Ska detta bli möjligt kan inte heller skolan vara en plats där ett fåtal bestämmer och resten lär sig att lyda. Därför måste dagens skola rivas. Den går inte att reformera. Morgondagens skola måste bygga på elevernas lust att lära, på deras tillit till egna idéer, på deras förmåga att hitta egna lösningar för lärandet. Dagens skola försöker anpassa eleverna till skolan. Morgondagens skola måste anpassa sig till eleverna.

Lägg därför ner den partipolitiska skoldebatten och sätt alla skolpolitiker, skolledare och politiska journalister framför en storskärm och titta på TED-föredrag om skolan. Se de indiska barnen i slummen, som lär sig neurologi från en skärm med program på främmande språk. Se eleven som startade en egen skola, lärarveteranerna som lär ut sina mest grundläggande knep och som uttrycker sin förtvivlan över att skolan aldrig blir bättre. Lyssna till Bill Gates, som hoppade av skolan för att starta Microsoft, och hans idéer om mentorer för lärare och lagarbete i skolan. Lyssna till barnforskare om hur barn tänker och lär in.

När ni smält chocken och förstått att förlängd skolplikt, betyg, tester och prestationslöner är meningslösa, när ni insett att lärare bara kan påverka en bråkdel av barns lärande, då kan ni börja diskutera igen.

Själv börjar jag luta åt att skolplikten borde avskaffas och att samhället skulle åläggas att ge alla medborgare den utbildning de efterfrågar, oavsett ålder. Om inte annat skulle det öppna upp tänkandet och ge upphov till tankar om hur utbildning kan organiseras som var otänkbara så länge skolan stod mitt i byn och skolläraren var Expert på Allt.

Per Ahlström, författare och debattör, f d chefredaktör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev