Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

L: Låt expertråd lyfta Stockholms skolor

Arbetet med att förbättra svensk skola måste vila på evidensbaserad grund. Låt ett lokalt expertråd med forskare, lärare och rektorer, likt Skolkommissionen på nationell nivå, lyfta Stockholms skolor, föreslår Liberalerna som hoppas att fler kommuner följer efter.

Publicerad: 21 oktober 2016, 09:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Liberalerna vill se tydligare kopplingar mellan skolan och forskningen, skriver Lotta Edholm (L).


Ämnen i artikeln:

StockholmKommunerForskningLiberalerna

Nästan var fjärde elev i Stockholm klarar inte godkänt i alla ämnen vid slutet av årskurs nio. Nästan var femte slutar nian utan att vara behörig till gymnasiet. De insatser som görs i Stockholms skolor för att alla elever ska få tillräckliga kunskaper räcker inte, och få, om ens några, förslag om hur skolan kan förbättras i grunden presenteras från majoriteten. Nu föreslår vi därför att ett expertråd tillsätts som får ett flerårigt uppdrag att föreslå förbättringar för Stockholms skolor – och hoppas att även andra kommuner följer efter.

Arbetet med att förbättra svensk skola måste vila på evidensbaserad grund. Det påpekas av bland annat OECD som ett område där Sverige måste bli bättre. Eftersom kommunerna har ansvaret för den offentliga skolan måste enligt vår mening det arbetet bedrivas också på kommunal nivå.

Vårt förslag är att ett oberoende expertråd tillsätts i Stockholm för en period om minst fem, gärna tio år. Rådet bör bestå av svenska och utländska forskare, lärare och rektorer med erfarenhet av framgångsrik skolutveckling i Sverige och i andra jämförbara skolsystem. De bör få i uppdrag att lägga fram regelbundna rapporter under tiden de arbetar, och måste ges omfattande insyn i kommunens skolsystem.

Vi vill peka ut några centrala utvecklingsområden som rådet bör få i uppdrag att granska:

Trygghet och studiero. Bättre studiero är på många skolor en förutsättning för ökade kunskapsresultat. Vilka reformer krävs i Stockholm för att uppnå det?

Tidigt stöd. Att elever i behov av särskilt stöd ska ha tidigare insatser sägs ofta. Vilka förändringar i skolorganisationerna behövs för att individanpassa undervisningen bättre? Framförallt, hur ska vi se till att elever som behöver stöd får det så tidigt som möjligt?

Digitaliseringen. Hur kan undervisningen och uppföljningen stärkas samtidigt som kunskapsuppdraget respekteras?

Läraryrket. Lärarrollen behöver uppvärderas och lärares arbetsmiljö förbättras - och kommunerna behöver göra det i en situation där det råder stor lärarbrist. Det omfattar lön, arbetsmiljö, karriärutveckling och kompetensutveckling.

Sverige och Stockholm kommer att behöva göra stora satsningar på bättre skolgång för nyanlända elever. Att detta lyckas har en avgörande påverkan på integrationen framöver.

Liknande expertråd som det vi föreslår har redan satts samman av SKL och Friskolornas riksförbund. På nationell nivå har regeringen tillsatt Skolkommissionen. Att tillsätta lokala expertråd som ett led i att identifiera konkreta skolreformer på lokal nivå är ett rimligt nästa steg, och fullt möjligt att genomföra för Stockholm och andra kommuner.

I vårt liberala budgetförslag för Stockholm, som presenteras i sin helhet inom kort, sätter vi skolan främst. Vi fortsätter att satsa på lärarna och skolan eftersom goda kunskaper är avgörande för elevernas framtid och för samhällets utveckling.

Men som liberaler vill vi också se tydligare kopplingar mellan skolan och forskningen – i undervisningen, och för att utveckla det lokala skolsystemet.

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev