Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

L: De tidiga betygen behövs i skolan

Inga läxor, inga betyg och avskaffa rätten att välja skola. Det verkar vara vänsterpartiets recept för att lösa kunskapstappet i den svenska skolan. Liberalerna anser tvärtom att elever ska mötas av höga förväntningar och krav i skolan samt tidigt genom betygen få veta hur kunskapsinhämtningen går.

Publicerad: 20 oktober 2016, 11:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att i det läge Sverige befinner sig vore det, enligt Liberalerna, förödande att avveckla betyg, prov och läxor.


Ämnen i artikeln:

BetygVänsterpartietLiberalerna

REPLIK Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson, Daniel Riazat skriver i sitt debattinlägg att betyg i tidiga årskurser inte gynnar elevernas kunskapsutveckling, och därför bör avskaffas.

Vi liberaler brukar säga att klassresan börjar i klassrummet. De elever som vid skolstarten har höga förväntningar på sig och tidigt får veta hur kunskapsinhämtningen går genom betyg kommer att lyckas bättre i skolan. I ett klassrum där läraren är den självklara pedagogiska auktoriteten och där det råder mobilförbud och studiero kommer eleverna att få ett bättre resultat. Särskilt gäller det pojkarna och inte minst de från arbetarklasshem eller nyanlända eftersom de inte får det stöd hemifrån som barn med akademikerföräldrar får.

Alla studier visar att föräldrarnas utbildningsnivå är den mest avgörande faktorn för hur det går för eleverna i skolan. Om skolan ska vara den kompensatoriska faktor vi vill att den ska vara får vi inte lämna elever i sticket. De barn som har det sämsta utgångsläget gynnas inte av att PISA-studien visar att flest kommer för sent till lektionerna eller att eleverna störs mest under lektionerna i Sverige.

Vänsterpartiets skolpolitik verkar däremot bygga på tre fundament – centralbyråkrati, flumpedagogik samt låga krav och förväntningar.

Vänsterpartiet vurmar för en återgång till tiden före det fria skolvalet när skolpolitikerna visste bättre än föräldrarna vilken utbildning som passade deras barn bäst. Skolplaceringen skedde på ett centralkansli och det var bara för föräldrarna att finna sig i de beslut som byråkrater och politiker fattade. Protester och överklaganden hjälpte föga.

Bara de föräldrar som hade tjocka plånböcker kunde placera sina barn i privatskolor och bara de elever som bodde i villaområdena eller råkade ha en släkting i storstädernas innerstäder, där de attraktiva skolorna låg, kunde runda centralbyråkraternas beslut och skriva sig hos sin ”gammelfaster” i god tid inför skolplaceringen.

Att en representant för Vänsterpartiet, där marxistisk historia och klassanalys borde vara politikens utgångspunkt, inte ser vilka som gynnas av rätten att välja skola med en skolpeng som följer med elevens val är lika obegripligt som att de inte ser vilka elever som gynnas av tidiga nationella prov och betyg, ordning och reda i klassrummet och det för Vänsterpartiet så förhatliga begreppet katederundervisning.

Sverige står nu inför mycket stora utmaningar, men skolans utmaning är dubbel. Samtidigt som kunskapsresultaten har sjunkit i decennier så ska skolan möta den största integrationsutmaningen någonsin. Att i det läget avveckla prov, läxor och betyg för att ersätta dem med information och stödinsatser utan att läraren, föräldrar, eleven och rektor får tydliga signaler om hur det går i skolan vore förödande. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och krav när de börjar skolan – inte få höra att det spelar ingen roll om du anstränger dig eller inte.

Klassresan börjar i klassrummet. Framtiden börjar i klassrummet. Det är därför vi liberaler sätter skolan först!

Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev