lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kristna skolor ger trygg miljö på stabil etisk grund

Den kristna värdegrunden har varit en viktig del i att bygga det Sverige vi har i dag. Den värdegrunden hjälper oss att jobba med respekt för varje individ, och betonar bland annat medmänsklighet, omsorg, ansvar och ärlighet. I detta har de kristna skolorna ett starkt stöd i till exempel likabehandlingsarbetet. Denna tydliga värdegrund tror vi är en bra och stabil bas för våra lärare och elever i skolarbetet, skriver Magnus Westergård, skolchef, Livets Ords Kristna Skolor i en replik till DS krönikör Jenny Sonesson.

Publicerad: 27 november 2015, 15:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den kristna värdegrunden har varit en viktig del i att bygga det Sverige vi har i dag, skriver skolchefen för Livets Ords Kristna Skolor.


Ämnen i artikeln:

FriskolorReligionSegregation

Jenny Sonesson diskuterar i sin krönika “Friskolor ska inte vara frizoner för indoktrinering” (DS 24/11) konfessionella skolor. Redan rubriken anger en förutfattad och fördomsfull inställning. Vi som jobbar med kristna skolor vet att våra skolor vilar på en kristen etisk värdegrund med respekt för varje individ. Vi arbetar utifrån läroplanerna och styrdokument med bred undervisning, behöriga lärare och stor kompetens i alla ämnen.

De kristna inslagen i skolorna representerar en bredd och respekterar olika trosuppfattningar. På våra skolor utvecklas eleverna kunskapsmässigt, intellektuellt, emotionellt och socialt till att bli medvetna, ansvariga och självständiga medborgare i dagens Sverige. Detta ger en stadig etisk grund med fokus på människovärde och respekt.

Alla vet att ingen undervisning kan vara utan värderingar. Alla skolor och all utbildning vilar på någon form av filosofisk, religiös eller ideologisk grund. Sonesson anser att denna värdegrund ska vara sekulär. Felslutet här är att många som själva tillhör denna sekulära trosuppfattning uppfattar sig själva som neutrala, men deras livsåskådning utgör i själva verket en livsåskådning bland många andra i ett pluralistiskt samhälle.

Ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle måste med nödvändighet organiseras med största respekt för medborgarnas åsikts- och religionsfrihet och detta gäller även uppfostran och utbildning. Europas historia har gjort detta skrämmande klart för oss alla, och därför säger också Europakonventionen att:

“Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”

I samma anda av att respektera människors demokratiska val så slår FN fast:

“… åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse”

Vi vet att många kristna skolor presterar bra och över snitten i kunskapsmätningar, vi vet att kristna skolor är kända för att vara duktiga på att ta emot och hjälpa elever med utmaningar, vi vet att kristna skolor har små problem med mobbning och att den kristna värdegrunden ger reella verktyg för att möta alla former av kränkningar, vi vet att eleverna går vidare i sin utbildning och sitt yrkesliv som trygga och självständiga individer.

Ännu en faktor som är viktig att komma ihåg i dag, när många barn segregeras i skolor på grund av boendesegregation, är att kristna skolor är en starkt integrerande faktor i samhället. En faktor som skapar en verklig förståelse för människor med olika bakgrunder. Det enda som förenar våra elever är nämligen att de vill gå på en skola med kristen värdegrund. I de skolor jag representerar har vi elever från alla socioekonomiska delar av samhället. De framgångsrika företagarnas barn går i samma klass som barnen till den ensamstående invandrarkvinnan. Eleverna kommer från alla bostadsområden, och bryter därmed den största segregationen i samhället. Våra elever olika etniska bakgrunder och drygt 30 procent talar minst 39 andra hemspråk än svenska. Vi har barn från många olika kyrkliga och icke-kyrkliga bakgrunder.

Kristna skolor är inte “frizoner för indoktrinering” utan skapar trygga miljöer som vilar på den stabila etiska grund som varit en del av det svenska samhället i tusen år, i syfte att ge en utbildning där eleverna utvecklas till demokratiska och ansvarstagande individer

Magnus Westergård, skolchef, Livets Ords Kristna Skolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev