Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kommunerna behöver hjälp att granska förskolorna

Kommunerna klarar inte av tillsynen av fristående förskolor. I praktiken finns det 233 olika sätt att granska verksamheten. Det är oacceptabelt.

Publicerad: 8 juni 2011, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Förskola

För oss som är verksamma inom förskolebranschen är detta ett välkänt problem som vållar oss en hel del bekymmer. För alla som bedriver förskoleverksamhet är det oerhört viktigt att det finns en rättssäker, rättvis och systematisk granskning. En sådan granskning är både ett verktyg för att utveckla verksamheten och ett kvitto på att man bedriver barnomsorg med hög kvalitet.

Viktigast är naturligtvis att alla barn i Sverige ges samma garanti för att deras förskola håller hög kvalitet. Idag är det inte så. Granskningsförfarandet skiljer sig mycket mellan olika kommuner, en del kommuner är i princip ovetande om att de faktiskt har ansvar att granska de fristående förskolorna.

Detta är knappast något som gynnar barnen.

Som det är nu har Skolinspektionen ansvaret för att granska de kommunala förskolorna medan de 232 kommuner där det finns fristående förskolor har ansvaret för att granska dessa. I praktiken innebär detta att vi har 233 olika sätt att granska landets förskolor på. Detta är både ineffektivt och rättsosäkert då alla kommuner måste hitta sin egen väg att gå och då granskningarna kommer att utföras på olika sätt i olika kommuner.

De fristående förskolorna befinner sig ofta i en trängd situation. Kommunen sitter på många stolar då man både ger tillstånd till verksamheten, finansierar den (och sätter de ekonomiska ramarna), granskar och dessutom konkurrerar med den.

Vi har idag fristående förskolor som vittnar om hur kommunen skickar ut egna rektorer som inspektörer på de fristående förskolorna. Man riskerar alltså att möta konkurrentens chef som inspektör, i princip med rätt att stänga verksamheten. Detta skulle knappast vara ett hållbart förfarande i någon annan tillståndspliktig bransch.

På många orter kan det gå många år mellan kommunens inspektioner, om de överhuvudtaget görs. Även om man är engagerad, erfaren och mycket seriös i driften av sin förskola så är bara själva bekräftelsen på att man gör rätt viktig. Idag saknas den återkopplingen på allt för många orter.

Arbetsgivarorganisationerna KFO och Almega har många medlemmar inom förskolan och detta är en viktig fråga som lyfts av branschen. Det är också en av anledningarna till att vi nu bygger upp nätverket Sveriges Fristående Förskolor som bland annat kommer att driva på frågan om kvalitetsutveckling inom förskolan.

Vi har i Sverige en fantastisk förskola. I kundnöjdhetsundersökningar finns det i princip ingen annan bransch som får så höga betyg som den privata barnomsorgen. Detta vill vi från branschens sida utveckla vidare.

Under Almedalsveckan i sommar inleder vi därför vårt arbete med att ta fram ett kvalitetssäkringssystem för de fristående förskolorna. Redan idag pågår ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete bland de fristående förskolorna.
Nu kommer vi ta tillvara på detta arbete i syfte att hitta ett gemensamt system som fristående (och kanske även kommunala) förskolor över hela landet kan få tillgång till. Där ska man kunna få ett kvitto på att verksamheten håller den höga kvalitet som eftersträvas men man ska också få hjälp att identifiera områden som kan förbättras.

Vi har nu haft fristående förskolor sedan början av nittiotalet - ändå saknas sammanhållna system för säkring och utvärdering av kvaliteten. Idag går ungefär 88 000 barn i fristående förskolor. Det gör att vi från branschens sida har ett stort ansvar att medverka till att kontinuerligt arbeta med att göra verksamheten ännu bättre.

Skolinspektionen har med all tydlighet belyst problematiken. Nu hoppas vi att politiker, ansvariga myndigheter, forskare och fack vill vara med oss på resan att utveckla system för utvärdering och säkring av kvaliteten som värdiga världens bästa förskola.

Arne Mårtensson, vd KFO
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega
Robert Thorburn , talesperson Sveriges Fristående Förskolor

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev