Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kommunerna ansvariga för skolans förfall

Maciej Zarembas artikelserie om skolan borde vara en väckarklocka för kommunerna som huvudmän. Även om inte kommunerna ensamma bär ansvaret för att skolan utvecklats som den gjort så har vi varit delaktiga. Det är vi i kommunerna, oavsett politisk färg, som administrerat förfallet.

Publicerad: 18 maj 2011, 08:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lyft fram lärarna och skolledarnas betydelse för resultaten, skriver Robert Noord.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LärareKunskap

Precis som Zaremba själv lyfter fram så finns det kommuner som gjort och gör ett fantastiskt arbete. Kommuner som valt att gå sin egna väg och som haft modet att utmana rådande uppfattningar bland professionen. Men de tillhör undantagen. Alldeles för många kommuner passar tyvärr in på Zarembas beskrivning.

Om kommunerna vill fortsätta ha ansvar för skolan så är det viktigt att nu agera. Helt enkelt visa ledarskap. Tittar vi på de goda exempel som finns så visar det att kommunerna med enkla metoder och på kort tid kan förändra och förbättra situationen.

Först och främst måste kommunerna vara tydliga med att skolans huvuduppdrag är kunskap. Alldeles för länge har doktrinen varit att trygga barn lär sig. Undersökningar från bland annat Haninge visade att elever i Haninges skolor var mycket trygga, men de lärde sig för lite. Istället flyttades fokus till att barn som lär sig är trygga. Skolan är för många unga en plats där de kan komma bort från problemen som finns i hemmiljön. Den största otjänst vi kan göra för dessa ungdomar är att ta bort det som skolan är bäst på, nämligen att få barn och unga att växa och utvecklas kunskapsmässigt.

Kommunerna måste också våga prioritera bort mål. Räknar vi samman alla mål, nationella såväl som lokala, en lärare har att arbeta mot varje dag så handlar det om tusentals. Politisk mod är inte att föreslå nya mål utan helt enkelt våga peka på vilka av alla mål som är viktigast att arbeta med.  I Haninge prioriterade vi läsning då det är grunden för all annan inlärning. Det är svårt att lära sig matematik om du inte kan läsa uppgiften du förväntas lösa. När vi började med kunskapskontrollerna i läsning så ökade vi på ett år läskunskapen bland sjuåringarna från 60% till 88 procent. Idag är det en självklarhet att alla Haninges sjuåringar kan läsa, och de allra flesta gör det.

Kommunerna måste själva följa upp resultaten och inte enbart förlita sig på de nationella proven. Kunskapsuppföljning på kommunal nivå måste vara en lika självklar del av skolans arbetssätt som budgetuppföljningar är för kommunstyrelsen. Skolans problem är inte att det följs upp för mycket, utan för litet.

Lyft fram lärarna och skolledarnas betydelse för resultaten. Tidigare var ett av de vanligaste svaren på min fråga varför en skolas resultat sjönk att det var en dålig årgång elever. Det får aldrig vara svaret, utan det är lärarens och skolledarens arbetssätt och inställning som har den avgörande betydelsen. Bra lärare med rätt inställning och som når goda resultat ska belönas. De ska få mer betalt. Dåliga lärare ska inte ha betalt alls, de ska helt enkelt göra någonting annat.

Men det är inte bara kommunerna som ska ta till sig Zarembas artikel utan även staten har en läxa att göra. Regering och Riksdag måste ställa hårdare kvalitetskrav, och det ska gälla alla huvudmän. Såväl fristående som kommunala. Precis som det är fel när friskolor gör vinster på bekostnad av kvaliteten så är det fel när kommunala skolor visar överskott på bekostnad av kvaliteten.

Skolinspektionen har tagit flera kliv i rätt riktning när det gäller uppföljning. Det måste bli vanligare att friskolor får indraget tillstånd och kommunala skolor tvångförvaltas. När resultaten är så låga som de är idag kan staten inte bara stå vid sidan av och titta på.

Skolverket måste slopa SALSA-modellen. Tanken är god att redovisa hur utmaningen ser ut men idag används modellen många gånger på fel sätt. Den  ger signalen att det är godtagbart för vissa kommuner att inte ge alla elever den kunskap de har rätt till eftersom deras föräldrar har lägre inkomst och sämre utbildning. Det är enbart kunskap till 100% som ska gälla.

Robert Noord, oppositionsråd (S), Haninge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareKunskap

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev