Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kommunalråd, fly inte ansvaret för skolan

I stället för att sitta på läktaren och se på när andra agerar måste kommunalråden nu ta ansvar för skolans styrning. Så länge som landets kommunstyrelser skjuter ifrån sig frågan spelar det ingen roll hur mycket pengar staten skjuter till för att göra skolan bättre.

Publicerad: 19 februari 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunalråden måste styra om skolan ska kunna bli bättre.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationHuvudmannaskapKommunalisering

Många kommuner baserade sin budget för 2015 på regeringens löfte om utökade statsbidrag på skolområdet. När regeringens budget föll, föll också dessa pengar bort. Vad innebär detta för kommunernas möjlighet att förbättra sin skolverksamhet?

Sannolikt ingenting. Först måste kommunerna få ordning på styrning och uppföljning av sin skolverksamhet. I tre oberoende granskningar har Skolverket, Skolinspektionen och Riksrevisionen konstaterat att de kommunala huvudmännens styrning av sin skolverksamhet inte fungerar som det är tänkt. Därför har tillkommande resurser små möjligheter att göra skillnad.

Sedan kommunaliseringen har stora resurser i form av tillfälliga statliga bidrag slussats ut till kommunerna med ambitionen att öka elevernas kunskaper. Stora resurser, stora ambitioner och mycket arbete i 20 års tid – utan effekt. De svenska elevernas kunskaper har istället försämrats.

Varför får inte statens resursbidrag effekt i kommunalt agerande? Bilden är tydlig, staten har i tjugo år deltagit i spelet om skolan, dock utan att ha bollen. Den överlämnades till kommunerna i samband med kommunaliseringen. Var i kommunen finns då bollen? Studier av kommuners organisation visar att den återfinns på läktaren. Hos kommunalrådet, som tittar på och undrar varför ingen gör mål.

Hur kommer det sig då att kommunalrådet och övrig kommunledning, vars huvudmannauppdrag är att se till att skolan fungerar, återfinns bland publiken? Varför styr inte kommunstyrelsen sin skola?

Skolverket har visat att det i kommuner utvecklats en ordning, där de insatser som behövs på huvudmannanivå för att styra skolan, utförs på nivåer långt ner i den kommunala hierarkin. Befogenheten att tillföra erforderliga resurser finns kvar på den högsta politiska nivån, samtidigt som ansvaret för skolans resultat har förskjutits till nämndnivån och därifrån till rektorer och lärare. Den politiska ledningen ser inte sitt ansvar och medverkar därmed till en kommunal praxis, där varje nivå i kommunen arbetar för sig på sitt sätt, utan systematisk ledning och återkoppling. Den högsta kommunledningen har därför ingen aning om kvaliteten i den skolverksamhet den är ytterst ansvarig för.

Men hur ska då kommunledningen spela bollen, för att nå målet?

Svaret är att för dig i kommunledningen handlar det inte att styra skolornas verksamhet, för det finns oftast en skolnämnd. Ditt ansvar som politiker i kommunledningen handlar inte bara om att delegera, utan om att hålla dig informerad och ta ansvaret för att skolorganisationen fungerar på varje ansvarsnivå. Som Skolinspektionen uttrycker det – från huvudman till klassrum. Och tillbaka.

För att du som kommunalråd ska kunna göra skillnad, handlar det först om att ta initiativet, fokusera undervisningens kvalitet och se till så att varje ansvarsnivå i styrkedjan utför sitt centrala uppdrag.

Ta initiativet. Ett problem är att du som politiker överhopas av en mängd information som skymmer dina huvudfrågor om kvaliteten i verksamheten. Ställ därför huvudfrågorna: Varför når vi inte de grundläggande målen? Varför är det så olika mellan olika skolor?

Fokusera undervisningens kvalitet. Lärsituationens kvalitet skapas av lärarens kompetens och av lärarens möjligheter att utöva sitt lärarskap. Ett politikerfokus på lärsituationen måste utgå från den som är närmast berörd, eleven. Därför är elevernas egna beskrivningar av sin situation och undervisningens kvalitet grunden för huvudmannens bedömning och beslut.

Se till att varje ansvarsnivå fungerar. Ansvaret för att undervisningen fungerar i varje klassrum har rektor. Ansvaret för att rektor agerar och kan agera har förvaltningschefen. Ansvaret för att organisera och styra verksamheten har politikerna i skolnämnden. Kommunfullmäktige har det yttersta huvudmannaansvaret för att skolan fungerar enligt skollagen.

På så sätt kan du som kommunalråd fullgöra ditt huvudmannaansvar. De politiska besluten kommer att riktas mot en effektivare användning av insatta resurser och därmed också till en förbättring av skolans resultat. Det är när kommunens styrning och uppföljning fungerar, som det är möjligt för kommunledningen att veta att de befintliga resurserna används optimalt. Då finns också ett tillförlitligt underlag för att bedöma om ytterligare resurser krävs och var de ska satsas, så att varje elev får de förutsättningar för sitt lärande, som de enligt skollagen har rätt till. Och då dröjer det nog inte länge förrän bollen sitter i krysset.

Gunnar Iselau, fristående sakkunnig, tidigare undervisningsråd vid Skolverket

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev